Nyvalgt til ældrerådet i Slagelse Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – 24 kandidater stillede op til ældrerådsvalget i Slagelse Kommune den 16. november, og 15 kom ind. Medlemmerne vælges for fire år og tiltræder 1. januar 2022. (Billedet har intet med ældrerådsvalget at gøre).

Lige godt 13.000 ud af 23.025 stemmeberettigede valgte at stemme til Ældrerådet i Slagelse Kommune. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

24 kandidater stillede op til ældrerådsvalget

Alle borgere, der var fyldt 60 år på valgdagen den 16. november 2021, kunne stemme til Ældrerådet. Lige godt 13.000 ud af 23.025 stemmeberettigede valgte at stemme. Det nye ældreråd konstituerer sig 14. december, hvor blandt andet formanden vælges.

Hele 24 kandidater stillede op til ældrerådsvalget i Slagelse Kommune den 16. november, og 15 kom ind. Medlemmerne af Ældrerådet vælges for fire år og tiltræder 1. januar 2022.

Et vigtigt talerør og en god samarbejdspartner

Rigtig mange valgte at stemme til Ældrerådsvalget, og det glæder blandt andet den afgående formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

»Der har været meget stor interesse for Ældrerådet. Rigtig mange kandidater valgte at stille op, og jeg er glad for at se, at så mange ældre også valgte at bruge deres indflydelse og afgive stemme på valgdagen,« siger Ali Yavuz (S), og fortsætter:

»Ældrerådet har nemlig en særdeles vigtig rolle i at være med til at sikre de bedst mulige forhold for kommunens ældre. De er et vigtigt talerør for alle ældre i kommunen og en god samarbejdspartner for byrådet og ikke mindst Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tillykke til de 15 medlemmer i det nye Ældreråd og tak til alle som bakkede op om Ældrerådsvalget.«

Nye medlemmer (stemmer angivet i parentes):

 • Abdel Sabri (335)
 • Alf Søhus (981)
 • Annette Jørgensen (1060)
 • Berit Schau (843)
 • Birgit Jørgensen (1137)
 • Henning Petersen (334)
 • Ingelise Holm (1013)
 • Johnny Gregersen (389)
 • Mogens Nellemann (455)
 • Niels Jørgensen (363)
 • Per Madsen (438)
 • Sonja Bruus Petersson (1424)
 • Svend Erik Pontoppidan (758)
 • Tonny Korndrup (530)
 • Vibeke Toft Müller (840).

Nye suppleanter i Ældrerådet i Slagelse Kommune:

 • Solveig Bjørnhøj Møller
 • Leif Scharling
 • Karin Christel Pedersen
 • Gert Vinther
 • Peter Stegmann.

Ældrerådets opgaver:

 • Ældrerådet medvirker aktivt i udformningen af politikker, som vedrører ældre i Slagelse Kommune.
 • Rådet rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag.
 • Rådet deltager i dialogmøder og kommer med idéer til politikere og forvaltning.
 • Rådet kan komme med input til beslutninger, der vedrører ældre borgere. Det kan for eksempel være kommunale budgetter og aktiviteter, trafik og boligforhold, pleje og omsorg, genoptræning med mere.
 • Rådet formidler viden til politikerne og forvaltningen om ældres vilkår i kommunen.

Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller seniorråd. Ældrerådet skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører ældre borgere i kommunen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Horsche / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.