Mere fleksible tilskud skal hjælpe aftenskolerne

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Uforbrugte tilskud til aftenskolerne må benyttes til ekstra rengøring, værnemidler og booking af større lokaler.

Nedlukning og aflysning af undervisningsaktiviteter har haft stor betydning for aftenskolerne. Derfor får de mulighed for at bruge deres tilskud mere fleksibelt. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Tilskud til lønninger kan også bruges til rengøring

Nedlukning og aflysning af undervisningsaktiviteter har haft stor betydning for aftenskolerne. Kulturministeren har opfordret kommunerne til, at de tilskud som aftenskolerne har fået skal kunne bruges så fleksibelt som muligt.

Derfor har Kultur- og Fritidsudvalget i Slagelse Kommune netop besluttet, at de tilskud aftenskolerne har modtaget i 2020 til leder- og lærerlønninger også kan bruges til for eksempel ekstra rengøring, værnemidler med videre.

Uforbrugte tilskud kan bruges til andre udgifter

I marts 2020 udstedte kulturministeren en bekendtgørelse, som giver kommunerne hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til lokaler og fravige de fastsatte regler om tilskudsforudsætninger.

Den 9. juni 2020 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget, at tilskud, som aftenskolerne ikke havde fået brugt i 2020, kunne overføres til 2021.

Aftenskolesamrådet ønskede, at beslutningen blev udvidet, så uforbrugte og overførte uforbrugte tilskud i 2020 kan bruges til andre udgifter end leder- og lærerlønninger. Det ønske imødekom et enigt Kultur- og Fritidsudvalg på sit seneste møde.

Fleksible tilskud skal sikre aktiviteter i fremtiden

»Coronarestriktionerne, nedlukninger og aflysninger har selvfølgelig haft stor betydning også for vores område,« siger Helle Magh, der er skoleleder for LOF Slagelse-Korsør-Skælskør og formand for Aftenskolernes Samråd, og fortsætter:

»Vi har derfor haft et stort ønske om at de tilskud, som vi har fået, kunne bruges til for eksempel aftenskolens faste omkostninger, ekstra rengøring, værnemidler og booking af større lokaler for at leve op til corona-restriktionerne og lignende.«

»Vi er derfor rigtig glade for, at Kultur- og Fritidsudvalget støtter op om vores ønsker. Det er nødvendigt, så vi kan fortsætte vores aktiviteter nu og ikke mindst også kunne tilbyde det i fremtiden,« slutter hun.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.