Magtanvendelse mod voksne i botilbud falder markant

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Antallet af magtanvendelser mod voksne på botilbud i Slagelse Kommune er faldet 62,5 procent. Det viser årsrapporten, der blev fremlagt Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser i onsdags.

Fra 2015 til 2017 har Slagelse Kommune mere end halveret antallet af magtanvendelser mod voksne på botilbud. Det viser årsrapporten, der blev fremlagt Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser (tidligere Handicap- og Psykiatriudvalget) onsdag den 9. maj 2018.

Siden 2015 er antallet af magtanvendelser faldet fra 546 til 205. Det svarer til et fald på 62,5 procent. Den udvikling glæder byrådsmedlem Christopher Trung (V), der tidligere har siddet i bestyrelsen for Danske Handicaporganisationer Slagelse.

»Det glæder mig meget at vi ser et så markant fald i antallet af indberetninger om magtanvendelser mod voksne på botilbud. Det er også administrationens vurdering, at de politiske handleplaner det tidligere Handicap- og Psykiatriudvalg vedtog i 2014 og 2016, har spillet en tydelig og effektiv rolle i nedbringelsen af antallet af magtanvendelser,« fortæller Christopher Trung i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Handlingsplanernes fokus med nedbringelse af magtanvendelser er indarbejdet i virksomhedernes daglige praksis med et stort fokus på forebyggelse. Virksomhederne introducerer nyansat personale til lovgivning og praksis, og personalet har deltaget i temadage og kurser i blandt andet etik og konfliktløsning.«

Målsætning om færre magtanvendelser i kommunen

Det handler om at bevare den gode udvikling i faldet af magtanvendelser, således der bliver endnu færre magtanvendelser i kommunens botilbud.

»Vi skylder en stor tak til de dygtige medarbejdere på området samt det tidligere Handicap- og Psykiatriudvalg for at vi har arvet dette fine resultat. Nu handler det om at bevare den gode udvikling i faldet af magtanvendelser,« forklarer Christopher Trung.

Udover Christopher Trung sidder Cecilie Geiker (V), Palle Kristiansen (O), Sofie Janning (A), Jimmi Jørgensen (A), Jørgen Andersen (A) og Steen Olsen (A) også i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, der hed Handicap- og Psykiatriudvalget under den tidligere styrelsesvedtægt.

Udvalget har vedtaget en målsætning om, at der skal være endnu færre magtanvendelser, og de vil følge udviklingen tæt. Udvalget har vedtaget, at der ikke skal iværksættes en ny politisk handleplan, men at indsatserne i den nuværende handleplan (version 2) fortsætter.

Samtidig skal der opstilles en målsætning om, at der skal være endnu færre magtanvendelser, og den skal også gælde ikke-tilladte magtanvendelser. Udvalget skal have en årlig orientering om udviklingen i antallet af magtanvendelser.

»Den politiske handleplan har jo lagt rammerne for en indsats der i høj grad har givet pote. Og vi skal gøre brug af det vi ved der virker. Derfor foreslog vi fra Venstre og Dansk Folkeparti at forlænge den seneste handleplans indsatser frem til 2019. Og det var der enighed om i udvalget,« afslutter Christopher Trung sin pressemeddelelse.


Hvornår må en kommune benytte magtanvendelse?

Magtanvendelse er et indgreb i selvbestemmelsesretten og kan kun benyttes overfor borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne i situationer, hvor der er akut fare for alvorlig personskade.

Alle former for magtanvendelse kræver et lovgrundlag, fordi den personlige frihed indskrænkes. Magtanvendelse skal altid være undtagelsen og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk støtte.

Lovgrundlaget for anvendelse af magtanvendelse på voksenområdet reguleres af servicelovens §§ 126-129. Magtanvendelse på børneområdet reguleres af Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. Formålet med lovgrundlaget er at styrke retssikkerheden både for modtageren af offentlig omsorg og for personalet.

Kilde: Slagelse Kommune


Genrefoto: francescoch / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.