Kursus skal hjælpe pårørende til syge med at takle livet

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Slagelse Kommune står bag et nyt kursus, som skal hjælpe pårørende til at tackle hverdagen og de udfordringer, som følger med, når man skal pleje en syg.

Når et menneske rammes af langvarende sygdom eller mister sin funktionsevne, får det ikke kun betydning for den enkelte. Det betyder også ændringer i hverdagen for familien og de nærmeste pårørende.

Dårlig samvittighed, manglende overskud, følelsen af isolation og samarbejdet med social- og sundhedsvæsenet. Det er blot nogle af de problemer og udfordringer, som ofte følger med, når man er pårørende til et menneske med langvarig sygdom.

Hjælpe den pårørende med at håndtere den nye hverdag

For at hjælpe pårørende til at tackle den nye hverdag og de nye udfordringer, tilbyder Slagelse Kommune et kursus, som giver inspiration og redskaber. Deltagerne introduceres samtidig for nogle af de mange øvrige tilbud og muligheder, der er rundt om i kommunen.

“Alt for mange pårørende risikerer selv at blive mærket af og måske endda syg af det, som følger med at pleje en syg. Pårørende er en værdifuld støtte og ressource for den, som er syg, og derfor skal vi også hjælpe den pårørende bedst muligt til at håndtere den nye hverdag, så vi ikke pludselig står med to syge,” siger formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Ali Yavuz (A).

Kurset bygger ikke på snak, men på aktiv deltagelse

Underviserne på kurset er selv pårørende. Derfor ved de, hvordan det føles, når sygdom ændrer ens hverdag, og de står klar med værktøjer, som kan hjælpe.

“Det er meget individuelt, hvad den enkelte pårørende har brug for, alt efter hvilken situation man står i. Kurserne bygger derfor på aktiv deltagelse og er ikke en sorg-/eller krisegruppe med snakke omkring bordet, men også med en række øvelser og et fastsat materiale. Vi præsenterer deltagerne for en masse redskaber, hvor nogle vil kunne bruge mange, og andre vil finde glæde ved nogle stykker,” siger underviser på kurset Lisbeth Egholm Nielsen.

Tilmelding sker til til sundhedskoordinatorerne

Det er gratis at deltage i kurserne. Kurserne starter 21. februar kl. 15.30-18.00 på Slagelse Bibliotek i Slagelse By, og kurset består af 7 mødegange a 2,5 time pr. gang. Kurset er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling.

Hvis man ønsker at tilmelde sig, kan man kontakte Sundhedskoordinatorerne på telefon 58 57 91 11.

Genrefoto: createsima / Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.