Kultur-, Fritids- og Turismeudvalg reducerer tilskud

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 10 måneder siden.

Slagelse.News – Det uafklarede budget 2022 i Slagelse Kommune medfører, at aktivitetstilskud fra “Puljen til kulturelle formål” bliver reduceret med 25 procent i 2022.

Slagelse Kommunes nuværende budgetproces med blandt andet genåbning af budget 2022 kan få indflydelse på flere af udvalgets områder.

Derfor har Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttet at tilbageholde en procentdel af tilskuddene og være proaktive i forhold til den eventuelle økonomiske påvirkninger af udvalgets budgetområde. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

De bevilgede aktivitetstilskud reduceres med 25%

Et flertal i byrådet i Slagelse Kommune vedtog mandag den 31. januar at genåbne budget 2022 for at skabe et bedre fundament for kommunens udvikling.

Genåbningen kan også påvirke Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets arbejde. Derfor har udvalget på sit møde den 3. februar drøftet, hvordan man kan være forudseende på udvalgets områder.

Det betyder blandt andet, at de bevilgede aktivitetstilskud fra “Puljen til kulturelle formål” bliver reduceret med 25 procent i 2022 som en politisk prioritering.

Udvalget tager nu forholdsregler for budget 2022

»I lyset af genåbning af budget 2022, og den usikkerhed det kan skabe omkring det fremtidige budget, vil det også komme til at påvirke Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets arbejde. Vi vælger at være proaktive, derfor tilbageholder vi eksempelvis en procentdel af nogle puljer for at kunne bidrage til et økonomisk råderum enten på vores udvalgs område eller i den samlede kommune,« siger Troels Brandt (RV), der er formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, og fortsætter:

»Det er desværre nødvendigt som følge af den økonomiske situation, som kommunen står i. Og det kan naturligt skabe noget usikkerhed, indtil de nødvendige prioriteringer og beslutninger i forbindelse med genåbning af budget 2022 er truffet.«

»Men vi vil rigtig gerne understrege, at vi naturligvis stadig bakker op om vores områdes mange kreative og aktive foreninger og aktører. Denne forsigtighed styrker forudsigeligheden og det skaber ro om driften i de kommende budgetår, idet vi reagerer rettidigt, og jeg skal samtidig være den første til at beklage denne nødvendige økonomiske politik.«

Beslutningen om et nyt svømmebassin udsættes

Det forventes, at processen for budget 2022 kan afsluttes i maj måned, hvor byrådet godkender budgettet.

Byrådet har tidligere besluttet, at der skulle opføres et topmoderne 50-metersbassin i tilknytning til Slagelse Svømmehal. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget behandlede projektet og tilbygningen på deres møde den 31. august 2021, hvor udvalget godkendte dispositionsforslaget for projektet.

»Vi har i Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget truffet en beslutning om at udsætte beslutningen om endelig godkendelse af projektforslaget og dermed den videre proces for byggeriet,« siger Nicki Ottevig (V), der er næstformand i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, og fortsætter:

»Det gør vi, da der er en del usikkerheder i forbindelse med genåbningen af budgettet, hvor det er naturligt og ansvarligt fra vores side også at have blik for, hvordan så stort et projekt som svømmehalsbyggeri indgår i de samlede politiske prioriteringer i forbindelse med genåbning. Derfor har vi valgt at udsætte den videre beslutning i respekt for de mange engagerede borgere og erhvervslivet, der arbejder med projektet.«

Der har været budgetteret med 94,1 millioner kroner til svømmebassinet. Af den samlede sum er udførelse budgetteret til 68,2 millioner kroner. Den øvrige del af afsætningen er disponeret til rådgivning, inventar mm. samt en post til uforudseelige udgifter på 10,5 millioner kroner.

Bassinet skulle efter planen havde været klar i marts 2024.

Særskilte handicapomklædningsrum til ledsagere

»På byrådsmødet den 25. maj (2021, red.) var et samlet byråd enige om, at der i forbindelse med renoveringen skulle etableres særskilte handicapomklædningsrum, som kunne anvendes uanset om man er mand eller kvinde,« fortæller Christopher Trung (K), der stillede forslaget på det pågældende byrådsmøde, i en kommentar til Slagelse.News, og fortsætter:

»På den måde kan en borger med handicap, der har brug for hjælp til omklædningen, have sin hjælper med, også hvis hjælperen ikke er af samme køn som borgeren. Det vil løse rigtig meget. Jeg er særligt glad for den politiske beslutning om, at der skal etableres de særskilte handicapomklædningsrum, og jeg ser frem til det endelige resultat.«

Læs også: Politisk begejstring over kommende handicapomklædningsrum.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Romolo Tavani / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.