Kort om aftalen om et nyt udligningssystem

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Regeringen og Venstre har lavet et delforlig, der medfører, at de hver især ikke vil foretage grundlæggende ændringer af det kommunale tilskuds- og udligningssystem uden fælles enighed.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet har indgået en aftale om en reform af udligningssystemet mellem kommunerne. Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Helt konkret betyder det for Slagelse Kommune, at det det årlige finansieringstilskud på 73 millioner kroner bevares og gøres permanent.

Derudover modtager kommunen 53 millioner kroner ekstra, men altså ikke de lidt over 82 millioner kroner, der tidligere har været tale om.

Samtidig modtager kommunen 49 millioner kroner i bagudrettet kompensation for 2021 og 2022 for en regnefejl i den tidligere udlændingeligning.

Socialdemokratiet og Venstre må ikke ændre aftalen

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet er enige om et nyt udligningssystem, som ifølge regeringen skal danne forudsætningerne for et Danmark i bedre balance.

»Det (nye udligningssystem, red.) er mere retfærdigt og mere enkelt end det gamle. Sammen flytter vi penge fra de mest velstillede kommuner til de, der har flest udfordringer. Det bidrager til at skabe et Danmark i balance, og der bliver bedre muligheder for at skabe god velfærd i hele Danmark,« skriver statsminister Mette Frederiksen på Facebook.

Regeringen og Venstre har i tillæg lavet et delforlig, der betyder, at de hver især ikke vil foretage grundlæggende ændringer af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, uden at der er enighed om det.

Indkomstskatten under ét stiger ikke som følge af reformen

Med aftalen om en reform af udligningssystemet bliver der skabt et mere robust og enkelt udligningssystem, som giver stabilitet og forudsigelighed om de økonomiske rammer for kommunerne, oplyser Finansministeriet.

Aftaleparterne er blandt andet enige om en uændret kommunal skat og målrettet tilskud til skattenedsættelse til kommuner med de højeste udskrivningsprocenter.

Aftalen indebærer endvidere, at hovedstadsudligningen, som vi kender den, bliver afskaffet, og at der fastsættes et loft over kommunernes rabat fra overudligningsordningen.

Aftalepartierne er desuden enige om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen.

Øverst: Kortet viser kommunernes bidrag som procent af deres beskatningsgrundlag. Kommuner markeret med rødt skal bidrage med mere, mens kommuner markeret med grønt skal modtage mere. (Grafik: Social- og Indenrigsministeriet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.