Ikke udsigt til stigende priser hos SK Forsyning

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – SK Forsyning hæver ikke priserne, men forventer ligefrem, at det bliver billigere at være kunde på sigt. En tilbagebetaling på 100 millioner kroner fra SKAT hjælper på økonomien.

Priserne hos SK Forsyning fastholdes, og i fremtiden er prognosen, at det samlet set bliver lidt billigere at være kunde. Det skriver det kommunale forsyningsselskab i en pressemeddelelse.

Andre steder stiger fjernvarme og spildevandsafledning

»Vi kan fastholde priserne på det niveau, de lå på sidste år,« siger adm. direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter:

»Det er vi både glade for og stolte af. Andre steder i landet er der lagt op til stigende priser på blandt andet fjernvarme og afledning af spildevand. Men det har vores kunder altså ikke i sigte.«

SK Forsyning har i de sidste 10 år foretaget massive investeringer indenfor alle forsyningsgrene og i særlig grad indenfor fjernvarme- og spildevandsområdet.

På spildevandsområdet er investeringerne blandt andet foretaget i eksisterende renseanlæg, renovering og separering af kloaksystemet samt kloakering af sommerhusområder og åbent land.

På fjernvarmeområdet er der investeret i seks nye CO2 neutrale produktionsanlæg samtidig med, at forsyningsområdet (salget) er udvidet med 40 procent.

Tilbagebetaling på mere end 100 millioner kroner fra SKAT

»Om fire år er vi færdige med kloakeringen af sommerhusområderne og det åbne land. Overordnet set er vi derfor godt med. Dette kombineret med at forsyningen forventer en tilbagebetaling på mere end 100 millioner kroner fra SKAT gør, at der generelt er udsigt til lavere priser,« siger Henrik Birch og tilføjer:

»Branchen har haft en sag kørende med SKAT, og den er faldet ud til kundernes side. Det betyder, at de penge SKAT har opkrævet for meget hos vand- og spildevandselskaberne på et tidspunkt, vender tilbage til selskaberne og herefter tilbage til kunderne i form af lavere priser! Tilbagebetalingen vil formentligt ske over en 6-årig periode.«

I SK Forsyning kan man imidlertid ikke sige noget om, hvornår tingene falder på plads.

»Der går nok minimum et par år endnu, før SKAT er færdig med oprydningen efter Danmarkshistoriens største skattesag,« afslutter Henrik Birch.

Kunderne har også noget at glæde sig over priserne på el- og naturgas. SK Forsynings el- og gaspriser ligger generelt en del under markedspriserne hos de store selskaber. En villakunde kan let spare 500-1.000 kroner om året ved at skifte til SK Forsyning.

Øverst: Genrefoto. (Foto: RI / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.