Gratis retshjælp åbner snart i Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Råd til Ret, der drives af KFUM’s Sociale Arbejde, åbner i Slagelse åbner i løbet af sensommeren. Nu søger de efter frivillige jurister og jurastuderende.

Indbyggerne i Slagelse Kommune kan snart få gratis, professionel retshjælp, når Råd til Ret åbner i Slagelse. Bag initiativet står KFUM’s Sociale Arbejde, som med støtte fra Civilstyrelsen under Justitsministeriet vil skabe større lighed i samfundet.

Der er et stort udækket behov for retshjælp

»Vi oplever et stort udækket behov for retshjælp mange steder i Danmark. I KFUM’s Sociale Arbejde har vi til formål at skabe værdige kår for mennesker, blandt andet ved at mindske ulighed i samfundet,« siger jurist og projektleder June Crondahl fra KFUM’s Sociale Arbejde i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Derfor vil vi gerne være med til at sikre retshjælp og fremme retssikkerhed for alle mennesker i hele landet.«

KFUM’s Sociale Arbejde opretter derfor i sensommeren 10 nye juridiske rådgivninger landet over. I forvejen har organisationen i otte år drevet gratis retshjælp syv steder i Danmark under overskriften Råd til Ret.

Råd til Ret drives af KFUM’s Sociale Arbejde, som hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer, for eksempel ensomme, hjemløse, psykisk sårbare, mennesker i misbrug og fattigdom, sårbare familier og andre, som står udsat.

Rådgiverne er alle jurister eller jurastuderende, som arbejder frivilligt. Til de nye rådgivninger søger KFUM’s Sociale Arbejde derfor interesserede frivillige, og 1-3 lønnede jurister til opstart, drift og koordinering af retshjælpen.

Hvis du har brug for retshjælp eller er interesseret i at arbejde i Råd til Ret, kan du læse mere på hjemmesiden www.kfumsoc.dk/raadtilret.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Natalie / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.