Frivillige efterlyses til lokalafdeling for lungesyge

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

En gruppe borgere i Slagelse Kommune går sammen i et lungenetværk for at styrke tilbuddene til borgere med lungesygdomme. De søger flere frivillige til at løfte opgaven med at starte en lokalafdeling.

Lungekor, Café Åndenød og træning for borgere med lungesygdomme. Der er flere tilbud til lungesyge i Slagelse Kommune, men nu er en gruppe borgere i et lungenetværk gået sammen for at styrke tilbuddene endnu mere.

De ønsker at starte en lokalafdeling under Lungeforeningen. Den skal drives af frivillige kræfter i tæt samarbejde med Lungeforeningen og en kommunal tovholder. Dog har netværket brug for flere frivillige hænder til at få startet lokalafdelingen op.

Kræver flere ressourcepersoner at starte lokalafdeling

Flere tilbud til borgere med lungesygdom, få engageret flere borgere i de diagnoserettede tilbud og et tættere samarbejde med Lungeforeningen. Det er nogle af de mål, som det lokale lungenetværk håber at kunne opnå ved at danne en lokalafdeling under Lungeforeningen.

»Ønsket om at danne en lokalafdeling under Lungeforeningen udspringer fra en lille gruppe borgere, der deltager på flere af det lokale netværks nuværende tilbud. Men for at kunne starte en lokalafdeling op kræver det flere ressourcepersoner, som gerne vil hjælpe til,« siger den kommunale tovholder Pernille Gøttske og fortsætter:

»Vi håber derfor at høre fra frivillige, som vil være med til at starte lokalafdelingen op, så vi kan udvide viften af tilbud for borgere med lungesygdom i hele kommunen bl.a. ved at sikre, at der er tilbud til både de unge, til dem der går på arbejde, og dem der er pensionister. Samtidig ønsker vi med lokalafdelingen at få oprettet tilbud i de byer i kommunen, hvor der indtil nu ikke har været tilbud til lungesyge som f.eks. i Skælskør.«

Det nuværende lokale netværk i Slagelse Kommune drives i dag af kommunale kræfter hjulpet rigtig godt på vej af få frivillige, Musikskolen, Fabrikken og LOF. Som lokalafdeling under Lungeforeningen kan netværket komme til at stå endnu stærkere og dermed komme til glæde og gavn for endnu flere borgere.

Til efteråret er der også god mulighed for at blive klogere på lungesygdomme, når alle med lungesygdomme, pårørende og andre interesserede inviteres til et spændende stormøde med foredrag af en læge, men speciale på lungeområdet 4. september 2018 kl. 15.30.

Man behøver ikke selv at have en lungesygdom for at være med i lokalafdelingen. Pårørende er også meget velkomne til at melde sig. Hvis man vil høre mere om lokalafdelingen, og det at være frivillig er man meget velkommen til at kontakte den kommunale tovholder Pernille Gøttske på telefon 24 84 29 93 eller på e-mail pergo@slagelse.dk.


Foto: Slagelse Kommune

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.