Forebyggende indsats fortsætter for ældre borgere

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – »Antallet af ældre er stigende, og vi er nødt til at se på, hvordan vi bedst imødekommer et godt ældre liv, og det gør vi blandt andet ved at have fokus på tidlig opsporing og forebyggelse,« lyder det fra formanden for Forebyggelses- og Seniorudvalget.

Andelen af ældre borgere stiger. Derfor har Slagelse Kommune deltaget i et EU-finansieret innovationsprojekt, WIPP-projektet, omkring tidlig opsporing af skrøbelige ældre i aldersgruppen 60+, hvor der er en øget risiko for tab af funktionsevner og livskvalitet. Målet er at hjælpe borgerne med at få et bedre og mere aktivt liv.

Erfaringerne og resultaterne fra projektet har været så gode, at kommunens forebyggelses- og seniorudvalg har besluttet, at træningstilbuddene skal fortsætte, så de bliver en fast del af det forebyggende arbejde og etableres i samspil med boligforeningerne og foreningslivet. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Flere gode leveår til hjemmeboende borgere over 60 år

Fysisk aktivitet er helt centralt, hvis man vil bevare sit gode helbred og evnen til at klare hverdagen langt op i årene.

Derfor har Slagelse Kommune som en del af projekt WIPP tilbudt borgere i Korsør at deltage i fælles fysisk træning samt fokuseret på psykiske udfordringer som stress og ensomhed igennem forløbene Træn din Form og Form dit Liv.

Målet har været at give hjemmeboende borgere over 60 år flere gode og sunde leveår. Erfaringerne og resultaterne fra projektet gør, at projektets model nu implementeres bredt i hele kommunen.

»Antallet af ældre er stigende, og vi er nødt til at se på, hvordan vi bedst imødekommer et godt ældre liv, og det gør vi blandt andet ved at have fokus på tidlig opsporing og forebyggelse,« siger den fungerende formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget, Unnie L.B. Oldenburg (S), og fortsætter:

»Derfor har vi besluttet, at vi fortsætter med aktiviteterne fra projekt WIPP, så vi i fremtiden har flere raske, sunde og glade ældre borgere med høj livskvalitet og færre ældre borgere, der får behov for for eksempel genoptræning, hjemmehjælp eller sygepleje.«

Træningen vækker glæde og begejstring hos borgerne

Også blandt borgerne, som har deltaget, vækker det begejstring, at tilbuddet, som både har givet social trivsel og et styrket funktionsniveau, nu fortsætter.

»Det er vi rigtig glade for. Træningen, men specielt det sociale fællesskab har betydet rigtig meget. Vi og de andre bor jo tæt på hinanden og træningen har givet et rigtig godt fællesskabet mellem os,« siger ægteparret Mona og Svend-Aage Larsen på henholdsvis 72 år og 78 år.

»Hvis ikke jeg var kommet med i projektet, så havde jeg stadig siddet herhjemme i en stol. Jeg havde været faldet en gang og fået at vide, jeg skulle passe meget på ikke at falde igen,« tilføjer Lissi Nielsen på 92 år og fortsætter:

»Jeg havde hverken kræfterne eller modet til at gå over i Teglværksparken, men det kan jeg i dag. Ja, jeg kan faktisk godt gå 4-5 kilometer på en god dag, også uden at være bange for at falde.«

Begejstring hos SDU’s Center for Aktiv og Sund Aldring

Slagelse Kommune har gennem projektet samarbejdet med blandt andet Syddansk Universitet og Center for Aktiv og Sund Aldring. Også her vækker det begejstring, at Slagelse Kommune vælger at fortsætte med projekt WIPP.

»Gennem projektet har alle aktører bidraget til, at vi har fået udviklet, afprøvet og nu implementeret en forskningsbaseret model for tidlig opsporing og forebyggelse,« siger forskningsleder for Center for Aktiv og Sund Aldring på SDU, professor Paolo Caserotti, og fortsætter:

»Den vil være til stor gavn for både de ældre borgere og de forebyggende medarbejdere i kommunen. Vi glæder os til at fortsat at følge Slagelse Kommunes erfaringer og resultater på sidelinjen.«

Udvikler værktøjer til at finde skrøbelige ældre borgere

Projekt WIPP (Welfare Innovations in Primary Prevention) er et interregionalt projekt med partnere fra Region Syddanmark, Region Sjælland og Schleswig-Holstein og er delvist finansieret EU’s sundhedsinnovationsprogram kaldet Interreg 5a.

Fra Danmark har projektlederen fra Center for Aktiv og Sund Aldring, SDU, deltaget sammen henholdsvis Odense Kommune, Esbjerg Kommune og Slagelse Kommune samt Arla er med fra erhvervslivet. Lokalt har der været et tæt samarbejde med Bolig Korsør.

Projekt WIPP har haft til formål at udvikle værktøjer til både at opspore skrøbelige ældre borgere med behov for forebyggende livsstilsforandringer og afprøve forebyggende indsatser.

Målet var, at kommunerne skulle blive bedre til at opspore de borgere, som er i risiko for at blive syge eller på anden måde lide funktionstab eller tab af livskvalitet.

Dermed skal kommunerne tidligere kunne sætte ind med forebyggende indsatser, som kan sikre flere sunde og gode leveår til de ældre. Projektet løb fra 2016-2020.

Øverst: Deltagere fra WIPP. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.