Fokus på bevægelse i skoler og dagtilbud i kommunen

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – Et diplommodul er speciallavet til Slagelse Kommune, og målet er, at deltagerne lærer at udvikle og implementere en kultur, hvor bevægelse tænkes sammen med skolens rammer og undervisning.

Den 5. august 2022 startede 13 lærere og pædagoger fra 8 forskellige skoler i Slagelse Kommune på diplommodulet “Bevægelse og læring” på Professionshøjskolen Absalon. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Bevægelse tænkes sammen med rammer og undervisning

Forløbet er speciallavet til Slagelse Kommune, og målet er, at deltagerne lærer at udvikle og implementere en kultur, hvor bevægelse tænkes sammen med skolens rammer og undervisning. Deltagerne bliver også i stand til at vejlede deres kollegaer i at skabe en aktiv og varieret skoledag for eleverne. Det er et vigtigt skridt i forhold til at øge skolernes evner til at bruge bevægelse endnu mere i løbet af skoledagen.

Der er vigtigt at skabe gode rammer for en alsidig og varieret hverdag med bevægelse, fortæller Anne Håkan-Donaldson, som er faglig konsulent i idræt og bevægelse:

»Vi ved, hvor meget en aktiv og varieret hverdag betyder for børn og unges trivsel, læring og sundhed, både i dagligdagen, men også i det videre liv. I barndommen bliver frøene sået, som gror ind i voksenlivet. Derfor er det vigtigt at få bevægelse på skoleskemaet, så vi kan være med til at sørge for en aktiv livsstil og gode bevægelseskompetencer. Det er vigtigt, at alle børn har positive erfaringer med bevægelse og oplever glæden ved at deltage i aktivt i fællesskaber, da det har en stor betydning for deres deltagelsesmuligheder i mange af livets situationer,« siger hun.

Under modulet vil de 13 deltagere få viden og kompetencer om:

  • Fysisk aktivitets indflydelse på læring og motivation
  • Pædagogisk og didaktisk design med afsæt i bevægelse og bevægelseskvaliteter
  • Læring og bevægelse i kulturelle og institutionelle sammenhænge
  • Metoder til at implementere bevægelse og læring i skolen
  • Visioner, mål, rum og rammer i relation til bevægelse og læring.

Pensum på 800 sider kommer i dybden og giver værktøjer

Jonas Jensen er lærer på Stillinge Skole og underviser i dansk, geografi og idræt. Han fik idéen til at deltage på uddannelsen og forklarer:

»Vi havde allerede et bevægelsesnetværk, og så stødte jeg på bevægelsesvejlederuddannelsen og tænkte, at den var meget relevant for os. Det handler nemlig om, hvordan man få bevægelse ind i hverdagen for børn og unge – og ikke kun i idrætstimerne. Det gavner nemlig elevernes trivsel og læring. Loven siger, at elever på alle klassetrin i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag, så vi glæder os til at få udvidet repertoiret det næste halve års tid, som uddannelsen varer,« siger han.

Uddannelsen varer i alt 8 dage, og herudover indgår aktionslæringsforløb, hvor deltagerne på kurset får besøg af underviserne fra Absalon og får feedback på deres undervisning og aktiviteter. Pensum er på 800 sider, så deltagerne kommer i dybden og får konkrete værktøjer, de kan tage med tilbage på deres arbejdsplads.

Kommunes arbejde med Bevægelse i Dagtilbud og Skoler

Alle børn og unge skal opleve bevægelse som en meningsfuld og naturlig del af deres hverdag i dagtilbud og skoler i Slagelse Kommune – både nu og i fremtiden.

Uddannelsen til bevægelsesvejleder er en del af Slagelse Kommunes projekt “BiDS – Bevægelse i Dagtilbud og Skoler”, som blandt andet skal forbedre børn og unges sundhed, trivsel og læring gennem forskellige bevægelsesindsatser.

Formålet er blandt andet at sikre, at personalet føler sig kompetente til at implementere bevægelse som en naturlig del af hverdagen, og at styrke samarbejdet og netværket på tværs af skolerne.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.