Fastholder varmeprisen efter bortfald af statstilskud

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Mange fjernvarmeværker må hæve varmeprisen, efter statstilskuddet er bortfaldet. SK Forsyning kan derimod fastholde prisen.

Mange af landets fjernvarmeværker har set sig nødsaget til at hæve fjernvarmeprisen væsentligt ved indgangen til 2019, fordi grundbeløbet (statstilskuddet, red.) bortfaldt.

Grundbeløbet har stor betydning for varmeværkernes økonomi og dermed den pris kunderne skal betale for fjernvarmen. Men sådan ser det ikke ud i SK Forsyning. Det skriver SK Forsyning.

Muligt på grund af udvidelser af fjernvarmeforsyningen

»SK Forsyning fastholder imidlertid varmeprisen uændret og på et aldeles attraktivt niveau. Dette er muligt på grund af den meget store udvidelse af fjernvarmeforsyningen, der er gennemført i både Slagelse og Korsør i løbet af de senere år,« siger Adm. direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter:

»Tilgangen af mange nye kunder og ikke mindst nye CO2-neutrale produktionsanlæg med lave produktionsomkostninger har haft en positiv indvirkning på varmeforsyningens økonomi, og de forventes at opveje konsekvenserne fra bortfaldet af grundbeløbet.«

Fjernvarmeværkerne modtog grundbeløbet frem til nytår, fordi de er forpligtet til at indrette varmeværkerne, så de også kan producere elektricitet (kraftvarme). Bortfaldet af dette statstilskud har bevirket et årligt indtægtstab på cirka 10 millioner kroner for SK Forsyning.

Nye anlæg bidrager til billig og CO2-neutral varme

Endvidere har SK Forsyning for nyligt sat det nye solvarmeanlæg i Korsør i drift. Det forventes, at solen kan dække mellem 10 og 15 procent af varmebehovet i Korsør.

»Og så ser det ud til, at det bliver til en meget lav pris – på nuværende tidspunkt forventer vi, at produktionsprisen bliver under 150 kroner/MWh eksklusive moms over anlæggets levetid,« uddyber Henrik Birch.

SK Forsyning har også et andet anlæg på vej nemlig et ekstra produktionsanlæg ved Stop 39. Anlægget skal levere CO2-neutral varme ved at anvende overskydende halmressourcer. Denne udvidelse er nødvendig, fordi der er så stor interesse for fjernvarme fra kundernes side.

»I de seneste områder, der er konverteret fra naturgas til fjernvarme, har omkring 70 procent af husstandene valgt fjernvarme. Det er en fornøjelse af opleve den store opbakning, der er til fjernvarme og dermed den grønne omstilling i vores lokalområde. Udviklingen er gået utroligt stærkt – faktisk er det blevet til hele 6 nye produktionsanlæg på 10 år,« afslutter Henrik Birch.

Øverst: Genrefoto. (Foto: RI / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.