Er afkølingen på din fjernvarme for lav?

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Defekte ventiler og forkert indregulering af temperaturen på ens fjernvarmeanlæg kan føre til en for høj gennemstrømning af opvarmet fjernvarmevand.

Afkølingen på et fjernvarmeanlæg skal være rigtig, det vil sige høj. Ellers løber der alt for meget vand gennem anlægget – og det kan blive meget dyrt. Det skriver SK Forsyning i en pressemeddelelse.

Hold øje med afkølingsgraden på din årsafregning

SK Forsyning kører med jævne mellemrum kampagne, hvor der er fokus på, om anlægget hos fjernvarmekunderne har den korrekt afkøling. SK Forsyning anbefaler en afkøling på 35 grader.

På den næste årsafregning, der kommer i starten af 2021, vil fjernvarmekunderne kunne se deres årlige afkølingsgrad.

Hvis afkølingsgraden er under 15 grader, bør man enten kontakte energirådgiverne i SK Forsyning eller sin lokale VVS til en snak, om hvad dette kan skyldes samt få råd og vejledning til, hvad der kan gøres for at udbedre dette.

Nedkølingen gik fra 3 til 35 grader efter udbredning

I den seneste kampagne opdagede energirådgiverne i SK Forsyning, at en del kunder havde en alt for lav afkøling.

Det var særligt galt på en adresse i Slagelse. Hen over sommeren i år havde ejendommen en afkøling på 3,47 grader. Derfor tog energirådgiver Jimmie Grandt kontakt til administratoren på adressen.

»Jeg gennemgik anlægget med Theo, som er ejendommens administrator, og vi kunne se, at der skulle en VVS’er på opgaven,« siger Jimmie Grandt fra SK Forsyning og fortsætter:

»Vi fik fat i en, der kunne komme samme dag, og han fik udbedret brugsvandssiden af anlægget. Flowet – eller gennemstrømningen af vand – blev dermed reduceret fra cirka 1.200 liter i timen til cirka 60 liter i timen og nedkølingen gik fra 3 grader til 35 grader. I den målte periode kunne ejendommen have sparet 1.089 kubikmeter cirkuleret fjernvarme vand eller cirka 2.700 kroner.”

Som opfølgning mødtes SK Forsyning med Theo fra Lindholm Services til en snak om, hvordan det er gået siden.

»Det ser rigtig ud,« forklarer Theo og fortsætter:

»Det er dejligt for os som ejendomsadministratorer, at forsyningsselskabet tager action, når de opdager, at noget ikke er som det skal være. SK Forsyning fik hurtigt gjort noget ved problemet, da det var konstateret. Det skal dog siges, at det rent faktisk ikke er forsyningsselskabers ansvar at holde øje med gennemstrømningen. Det er nemlig kundernes eget ansvar at holde øje med det.«

Derfor er det heller ikke sådan, at SK Forsyning konstant overvåger, hvordan kundernes anlæg kører.

Defekte ventiler og forkert indregulering er et problem

Vigtigt at få ordnet anlæg, der ikke kører optimalt Det er ofte defekte ventiler og indregulering (for eksempel indstilling af temperatur på det varme vand), der ligger til grund for en dårlige afkøling.

»Lav afkøling ikke blot har betydning for de konkrete beboere/ejere i en ejendom,« siger Jimmie Grandt og fortsætter:

»For hvis der er alt for mange af den slags tilfælde – får det også betydning for ledningsnettets effektivitet – og dermed bliver det dyrere for alle fjernvarmekunder. Hvis man er i tvivl, kan man tale med enten mig eller min kollega.«

Øverst: SK Forsyning i industrikvarteret i Slagelse Nordby. (Arkivfoto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.