En tiendedel af landbruget er økologisk, men ikke i Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Det økologiske areal i Danmark har aldrig været større, og aldrig har der været flere økologiske landmænd, men Slagelse Kommune ligger blandt bundskraberne med under 4 procent.

Det økologiske areal i Danmark har aldrig været større, og aldrig har der været flere økologiske landmænd. Mere end en tiendedel af landbrugsarealet herhjemme er nu omlagt til økologi af næsten 4.000 økologiske landmænd, viser den seneste opgørelse fra Landbrugsstyrelsen. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Næsten 4.000 økologiske landmænd med det røde Ø-mærke

Økologien fortsætter sin fremmarch i dansk landbrug, hvor 10,5 procent af det samlede landbrugsareal nu følger de økologiske produktionsregler. Fra 2017 til 2018 steg det økologiske landbrugsareal med yderligere 34.000 hektar, svarende til et område på størrelse med Mors, viser en helt ny opgørelse fra Landbrugsstyrelsen.

Samtidig fik de økologiske landmænd i alt 325 nye kollegaer, og dermed er antallet af økologiske landmænd, der kan producere fødevarer og foder med det røde Ø-mærke, oppe på næsten 4.000.

»Økologien buldrer derudaf, og vi tager godt imod de mange nye økologiske landmænd, når vi møder dem under vores økologikontroller. Her sikrer vi os, at de lever op til reglerne for økologisk produktion, ligesom vi vejleder om, hvordan reglerne kan overholdes,« siger Ane Førde, økologichef i Landbrugsstyrelsen.

Når et landbrugsareal overgår fra at være dyrket konventionelt til at blive dyrket efter de økologiske produktionsregler, medfører det blandt andet mindre udvaskning af kvælstof til vandmiljøet, forbud mod anvendelsen af syntetiske pesticider samt et højere niveau af dyrevelfærd.

For at en landmand kan sælge sine varer med det røde Ø-mærke, skal han være autoriseret som økolog af Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen kontroller mindst én gang om året ved et kontrolbesøg, at den enkelte økologiske landmand lever op til betingelserne for at være økolog.

Stor interesse for økologi på Fyn, Vest- og Sydsjælland samt i Østjylland

Når man inkluderer det nye areal, der nu er omlagt til økologisk drift, kommer det samlede økoareal i Danmark nu op på næsten 280.000 hektar. Og det er i landsdelene Vest- og Sydsjælland, Fyn og Østjylland, at de relativt største fremgange ses. Det er også her, at mange kommuner har en mindre andel af det økologisk areal, end på landsplan.

»Lysten til at omlægge til økologi går igen i hele landet, og det er i høj grad en udvikling, der er drevet af forbrugerefterspørgsel. I Landbrugsstyrelsen understøtter vi denne udvikling ved at sikre tilliden til det røde Ø-mærke både gennem en troværdig økologikontrol og gennem udviklingen af økologireglerne,« forklarer Ane Førde og fortsætter:

»Lige nu arbejder vi for eksempel på nye natur- og klimakrav, og vi har allerede styrket mulighederne for økologisk biavl og lavet regler for økologisk kaninavl. Samlet set er det med til at gøre Danmark til en af verdens førende økologinationer.«

Holbæk er førende i regionen, hvor Slagelse er en af bundskraberne

Der er et produktionsareal på 38.194 hektar i Slagelse Kommune, hvoraf blot 984 hektar benyttes til økologisk produktion. Dermed havner Slagelse Kommune i de røde felter på det økologiske Danmarkskort. Det betyder, at under 4 procent af produktionen er økologisk.

Holbæk Kommune har indberettet en økologisk produktion på 4.575 hektar ud af et samlet areal på 37.404 hektar. Dermed har Holbæk det største økologiske areal i Region Sjælland.

Læs også: Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 (pdf-fil).

Øverst: Det økologiske Danmarkskort. Andelen af det økologiske areal i forhold til landbrugsarealet i alle landets kommuner fremgår af Danmarkskortet. Den gule farve illustrerer, at økologiandelen i den enkelte kommune er på niveau med økologiandelen på landsplan (10,5 procent). Kommuner med en økologiandel, der er større end landsgennemsnittet, er grønne, og tilsvarende er kommuner med en økologiandel mindre end landsgennemsnittet røde. (Grafik: Landbrugsstyrelsen). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.