Demenshandleplan skal sikre et trygt og værdigt liv

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – »Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en demenshandleplan med en række indsatsområder, så vi i fællesskab kan give både mennesker med demenssygdom og deres pårørende et trygt og værdigt liv ved at understøtte mulighederne for at leve et godt liv med en demenssygdom,« siger udvalgsformanden.

En ny demenshandleplan i Slagelse Kommune skal sikre, at mennesker med demens og deres pårørende kan leve et aktivt og trygt liv længst muligt. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Skal være med til at sætte retningen for demensindsatsen

Demenssygdom er en hastigt voksende folkesygdom. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at der vil ske en fordobling af antallet af mennesker med demens frem mod 2040.

Derfor har Forebyggelses- og Seniorudvalget under byrådet i Slagelse Kommune vedtaget en ny demenshandleplan, som skal sikre, at mennesker med demens og deres pårørende kan leve et aktivt og trygt liv længst muligt.

I Slagelse Kommune er der en lang række tilbud og indsatser, så mennesker med en demenssygdom og deres pårørende kan leve et aktivt og trygt liv længst muligt.

Derudover har kommunen netop fået en ny demenshandleplan, som skal være med til at sætte en retning for demensindsatsen i kommunen i de kommende år.

Demens rammer ikke kun den enkelte, men rammer hele familien

»Demens er en sygdom, som ikke kun rammer den enkelte. Den rammer hele familien. Derfor bliver den også kaldt for de pårørendes sygdom. Fælles for pårørende til mennesker med en demenssygdom er oplevelsen af et tab, som kan være svært at håndtere,« siger formanden for Forebyggelses- og Seniorudvalget, Ali Yavuz (S) og fortsætter:

»Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en demenshandleplan med en række indsatsområder, så vi i fællesskab kan give både mennesker med demenssygdom og deres pårørende et trygt og værdigt liv ved at understøtte mulighederne for at leve et godt liv med en demenssygdom.«

Demenshandleplanen indeholder følgende indsatsområder:

  • Tidlig opsporing, udredning og behandling
  • Høj kvalitet i demensplejen
  • Fokus på støtte og rådgivning
  • Meningsfulde aktivitetstilbud
  • Demensvenlige boligtilbud
  • Demensvenligt samfund.

Stort engagement og bred involvering bag demenshandleplanen

Demenshandleplanen blevet udarbejdet i tæt samarbejde med dem, der er allertættest på mennesker med demens.

Det er repræsentanter fra hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentrene, aktivitetscentrene, demenskonsulenter, Ældreråd, Pårørendeforeningen for borgere med demens og Alzheimerforeningen.

»Rigtig mange har været involveret og bidraget med værdifulde input til demenshandleplanen. Vi skylder alle i arbejdsgruppen en stor tak for deres engagement og bidrag med blandt andet at formulere behovene hos mennesker med demens og deres pårørende,« siger medlem af Forebyggelses- og Seniorudvalget Ann Sibbern (DF) og fortsætter:

»Vi skal alle huske at møde mennesker med demens med forståelse og som hele mennesker med egne ønsker og behov. For selvom hukommelsen svigter, og sproget måske på sigt forsvinder, så betyder det ikke, at mennesket bag sygdommen er forsvundet. Jeg glæder mig til fortsat at følge vores mange demensindsatser og ikke mindst de indsatsområder, som nu er oplistet i demenshandleplanen.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Horsche / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.