Borgerrådgiver: Borgere klager mest over sagsbehandlingstid

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Borgerne klager mest over lang sagsbehandlingstid. Der er også borgere, som oplever, at de ikke bliver lyttet til og inddraget, og som ligefrem oplever problemer med manglende koordinering. Whistleblowerordningen fik derimod ingen henvendelser i 2017.

Antallet af klager til borgerrådgiveren er faldet fra 2016 til 2017. Men der er fortsat borgere, som oplever problemer med sagsbehandlingstiden og med at finde vej i det kommunale system. Det viser årsberetningen for 2017 fra kommunens borgerrådgiver, Lone Engly.

Antallet af borgere, som klagede til borgerrådgiveren, faldt i 2017 og er med 106 klager på det laveste niveau siden funktionens start i 2012. Det er især klager fra borgere over, at de ikke er blevet tilstrækkeligt vejledt, samt klager over manglende opfølgning i sagerne, der er faldet.

Selvom antallet af klager over lang sagsbehandlingstid ikke er steget, er det fortsat det område, som flest borgere er utilfredse med. Der er også borgere, der oplever, at de ikke bliver lyttet til og inddraget i deres egen sag, og som oplever problemer med manglende koordinering mellem kommunens afdelinger.

Samlet set er der fortsat borgere, som oplever:

  • Problemer med sagsbehandlingstiden.
  • Problemer med at få kontakt til sagsbehandlere.
  • Problemer med at finde vej i det kommunale system.
  • At de ikke bliver lyttet til og inddraget i deres egen sag.
  • Problemer med manglende koordinering mellem kommunens afdelinger.

»Faldet i antallet af klager generelt tyder på, at de forbedringsinitiativer, som kommunen har iværksat de senere år og fortsat arbejder med, har haft effekt. I hvert fald er klagerne faldet markant fra 200 klager i 2013 til 106 klager i 2017. Men det er vigtigt ikke at glemme, at der fortsat er borgere, der oplever problemer i mødet med kommunen,« siger borgerrådgiver Lone Engly.

»Jeg synes det er rigtig positivt at antallet af klager er faldet så markant. Det bekræfter mig i, at vi har virkelig dygtige medarbejdere, som hver dag prøver at give borgerne en god service,« tilføjer borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Kommunens borgerrådgiver og whistleblowerordning

Borgerrådgiveren har til opgave at hjælpe borgere, som oplever problemer med sagsbehandlingen, eller som har svært ved at finde vej i det kommunale system.

Boligrådgiveren varetager også whistleblowerordningen. Den blev etableret den 1. november 2017 og har foreløbig en prøveperiode på 1 år. Der er ikke kommet henvendelser til whistleblowerordningen i perioden indtil den 31. december 2017.

[d12-plain]Borgerrådgiver Lone Engly kan kontaktes på telefon 58 57 44 86 eller på e-mail: borgerraadgiveren@slagelse.dk.[/d12-plain]

Borgerrådgiverens årsberetningen skal behandles af byrådet i Slagelse den 30. april 2018. Den blev behandlet i Økonomiudvalget i mandags. Her stemte tidligere borgmester Sten Knuth (V) og gruppeformand Knud Vincent (V) imod.


Øverst: Borgerrådgiver Lone Engly. Foto: Slagelse Kommune.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.