Solparken kommer til at ligge i Flakkebjerg

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – »Vi har brug for mere grøn energi – både her i Slagelse og resten af verden. Derfor er jeg også stolt af, at vi i Slagelse Kommune går forrest og lægger jord til forskning, som kan være med til at udvikle nye bæredygtige løsninger, hvor man kombinerer fødevare- og energiproduktion,« lyder det fra borgmesteren i Slagelse Kommune.

Nyt stort forskningsprojekt skal undersøge potentialet ved Agri-PV, et multifunktionelt jordbrugssystem, der kombinerer landbrugsproduktion med solenergiproduktion. Solparken kommer til at ligge i Slagelse Kommune i Flakkebjerg og vil være på to hektar.

Projektet, som bliver udarbejdet i samarbejde med European Energy, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Slagelse Kommune og er medfinansieret af Innovationsfonden med 22,8 millioner kroner. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Mange udfordringer forbundet med Agri-PV

Efterspørgslen på vedvarende energi har sat turbo på opstillingen af solpaneler på landbrugsarealer. Det sker på trods af at landbrugsjord er en begrænset ressource, der også skal imødekomme verdens hurtigt stigende behov for mad.

Agri-PV indebærer installation af solpaneler over landbrugsarealer, så afgrøder kan vokse og dyrkes rationelt under panelet samtidig med, at der genereres vedvarende energi. Dette system har potentiale til at opretholde fødevareproduktion på en større skala i en verden, der er påvirket af klimaforandringer, samtidig med at der sikres vedvarende energiproduktion. Der er imidlertid stadig mange tekniske og økonomiske udfordringer forbundet med Agri-PV, som dette projekt sigter mod at tackle.

Projektet vil undersøge de potentielle fordele ved Agri-PV, herunder produktion af vedvarende energi- og fødevareproduktion på det samme areal, intensiv brug af markrobotter, øget biodiversitet, systemets tekniske og økonomiske levedygtighed samt undersøge landmænds og det omgivende samfunds accept.

Etableres på et “typisk østdansk” landbrugsområde

Projektet vil omfatte installation af et 2 hektar stort pilotanlæg på et typisk østdansk landbrugsområde, undersøge potentiale og udfordringer ved dyrkning af landbrugsafgrøder i anlægget og overvågning af dets ydeevne i en periode på fem år.

»Vi er spændte på at deltage i dette projekt for at udvikle og modne potentialet ved landbrugsdrift- og energiproduktion, og dermed etablere en solid grund for fremtidige større projekter. Dette projekt er et vigtigt skridt mod at udvikle mere bæredygtige og integrerede tilgange til fødevareproduktion og vedvarende energiproduktion,« siger Mads Lykke Andersen, der er chef for solenergiinnovation i European Energy.

AgriPV skal også bidrage til en øget biodiversitet

Den aktuelle energikrise og de høje energipriser har sat turbo på opstillingen af solcelleanlæg på landbrugsarealer. Det sker på trods af at landbrugsjord er en begrænset ressource der også skal brødføde verdens hurtigt stigende behov for mad, konstaterer Johannes Ravn Jørgensen, lektor ved Aarhus Universitet og fortsætter:

»Vi får i dette projekt mulighed for afdække potentialet for at kunne producere energi og fødevarer i et avanceret Agri-PV-setup, med brug af markrobotter. Et stærkt fokuspunkt for os har været, at de nyetablerede AgriPV-systemer også skal bidrage til en øget biodiversitet,« siger Søren Marcus Pedersen, der er lektor ved Københavns Universitet, og fortsætter:

»Interessen fra landmænd og jordejere for AgriPV-systemer er stor. Men vi mangler viden om AgriPV-systemer kan skabe en bedre økonomi for både den enkelte landmand og det omgivende samfund. Agrivolt-projektet vil give os en spændende ny mulighed for at kunne undersøge dette,« slutter han.

Slagelse Kommune lægger jord til forskningen

Solparken på to hektar kommer til at ligge i Flakkebjerg i Slagelse Kommune i Flakkebjerg.

»Vi har brug for mere grøn energi – både her i Slagelse og resten af verden. Derfor er jeg også stolt af, at vi i Slagelse Kommune går forrest og lægger jord til forskning, som kan være med til at udvikle nye bæredygtige løsninger, hvor man kombinerer fødevare- og energiproduktion. Det er både en mulighed for at være med til at løse et samfundsproblem samtidig med det understøtter vidensarbejdspladser her i kommunen,« tilføjer borgmester Knud Vincents (S).

Projektet starter i april 2023, og installationen af pilotanlægget ved AU Flakkebjerg i Slagelse Kommune er planlagt til senere på året. Opførelsen af Agri-PV kan påbegyndes når der forelægger en landzonetilladelse, og det forventes at der træffes en afgørelse inden for de kommende uger, hvorefter der er fire ugers klagefrist.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.