Politikredse står sammen mod ulovligt gaderæs

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Politikredsene på Sjælland har iværksat et samarbejde for at få stoppet det ulovlige gaderæs. Det sker i forbindelse med strafskærpelse for vanvidskørsel, som træder i kraft i dag.

Når motorentusiaster mødes og kører ulovligt gaderæs, er det til stor gene og fare for borgerne. De sjællandske politikredse står sammen i en fælles målrettet indsats for at skride ind over for den farlige og støjende kørsel. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Flere hundrede biler og motorcykler mødes

Foråret er kommet, og det betyder erfaringsmæssigt også, at motorentusiaster mødes rundt på hele Sjælland til bil- og motorcykeltræf, hvor der bliver kørt gaderæs. Politikredsene på Sjælland har iværksat et stærkt samarbejde for at få stoppet det ulovlige gaderæs.

Scenen til ulovligt gaderæs bliver typisk sat i industriområder eller på større veje på weekendaftener, hvor op imod flere hundrede biler og motorcykler mødes.

Mange er derfor ude at se på biler, men der er også nogen, som kører hasarderet, gasser op eller laver hjulspin og dækafbrænding til stor irritation for omkringboende. Enkelte er der for at køre om kap i ulovligt gaderæs, hvilket kan være yderst farligt for både deltagere og tilskuere.

Koordineret indsats mellem politikredsene

Optoget af køretøjer flytter sig ofte fra sted til sted. En koordineret indsats mellem politikredsene giver bedre mulighed for at finde frem til de steder, hvor køretøjerne samles, så væddeløbskørslen kan stoppes, og politiet kan lave en færdselskontrol af de tilstedeværende køretøjer. Samarbejdet vil betyde en fælles styrket operativ indsats og tæt kontakt imellem politikredsenes vagtcentraler.

Politiet følger med i, hvor arrangementer forventes afviklet, men vil også være klar til at skride ind over for pludseligt opståede træf. Der vil være synligt politi, der på forskellige måder vil foretage kontroller i de områder, hvor deltagerne mødes, men også mindre synlige hastighedskontroller.

»Politiet har stort fokus på biltræf og de gener, det medfører for borgerne. Samarbejdet mellem kredsene giver os bedre muligheder for at skride ind. Gaderæs med høje hastigheder og menneskeliv som indsats er en adfærd, som vi på ingen måde vil acceptere,« siger politikommissær Henrik Fobian fra Midt- og Vestsjællands Politi, som er tovholder på samarbejdet mellem politikredsene, og fortsætter:

»Vi vil bruge de juridiske midler, vi har for at stoppe dem og tage deres kørekort og køretøjer, når det er muligt.«

Dialog og samarbejde mellemparterne er vigtigt

Politiet laver derudover en forebyggende indsats både i form af samarbejde med kommunerne, men også ved at forsøge at række ud til de deltagere, som overholder loven og bare gerne vil have lov til at dyrke deres interesse for biler.

»Vi forstærker dialogen med de gode kræfter blandt motorentusiasterne, som gerne vil finde en lovlig måde at dyrke deres passion for biler og motorcykler. For at finde en mulig løsning herpå inddrages kommunerne derfor også i dialogen,« slutter politikommissær Henrik Fobian.

Højere straffe for vanvidskørsel fra den 31. marts

Folketinget har netop vedtaget en strafskærpelse for vanvidskørsel med ikrafttræden i dag onsdag den 31. marts 2021.

Straffen på området er blevet markant højere, således at f.eks. sager om overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om kap- og væddekørsel skal straffes med frihedsstraf.

Vanvidskørsel kan både medføre hårde straffe og koste kørekortet, men det kan også koste menneskeliv. For høj fart er skyld i 4 ud af 10 dødsulykker i trafikken og kan både være årsag til, at uheldet sker, men også til, at ulykken bliver mere alvorlig.

Politiet vil i mange tilfælde også kunne beslaglægge et køretøj med henblik på senere konfiskation.

Vanvidskørsel defineres som:

  • Kørsel, der resulterer i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.
  • Kørsel, der uagtsomt forvolder betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.
  • Kørsel, der forsætligt forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.
  • Særlig hensynsløs kørsel – herunder for eksempel kap- og væddekørsel
  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 km/t.
  • Kørsel med mindst 200 km/t uanset hastighedsgrænsen.
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Rigspolitiet). Note/red.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.