Universitetshospital i spidsen for dansk-tysk kræftprojekt

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Zand.News – Nyt kræftbehandlingsprojekt i Region Sjælland skal sætte helt nye standarder for kræftbehandling.

Millionstøtte fra EU til projekt, der skal gøre kræftbehandling bedre og billigere. Vi kommer til at sætte helt nye standarder for kræftbehandling, siger Freddy Blak (S) og Evan Lynnerup (V).

Changing Cancer Care får 18,5 millioner kroner i støtte

Kræftpatienter skal have bedre og billigere behandlinger. Det er formålet med et ambitiøst dansk-tysk projekt “Changing Cancer Care”, som Sjællands Universitetshospital står i spidsen for.

I onsdags fik projektet tildelt 18,5 millioner kroner i støtte fra EU’s Interreg-program.

Freddy Blak (S), formand for Interreg-udvalget, og udvalgsmedlem Evan Lynnerup (V) har store forventninger til projektet:

»Changing Cancer Care har potentiale til at sætte Region Sjælland, Region Syddanmark og Slesvig-Holsten på det internationale landkort. Projektet kommer til at sætte helt nye standarder for kræftbehandling,« siger de to, der begge er medlemmer af Regionsrådet i Region Sjælland.

Skal udvikle, teste og implementere nye behandlingstyper

Med Changing Cancer Care skal Sjællands Universitetshospital i tæt samarbejde med blandt andet Professionshøjskolen Absalon, Odense Universitetshospital og partnere i Slesvig-Holsten udvikle, teste og implementere nye arbejdsgange og behandlingstyper på kræftområdet.

Der skal blandt andet udvikles nye diagnose- og behandlingsværktøjer, som forbedrer patienternes mulighed for at overleve og samtidig sænker udgifterne til behandlingen.

Desuden arbejdes der i projektet på, at mere af behandlingen kan foregå i patientens eget hjem eller ved egen praktiserende læge. Alt sammen til gavn for den enkelte borgers livskvalitet og for en bedre samfundsøkonomi.

»Kræft er en folkesygdom, både i Danmark og i Tyskland. Vi står med en presserende udfordring, der kræver handling og forandring. Det er helt afgørende, at vi får udviklet bedre behandlinger for borgernes skyld. Samtidig er der brug for at skabe billigere behandlinger, så vi holder udgifterne til sundhedsvæsenet i ro. Her er det oplagt, at vi samarbejder med vores syddanske og tyske venner,« siger Freddy Blak og Evan Lynnerup.

60,3 millioner kroner til seks andre Interreg-projekter

Udover Changing Cancer Care-projektet har Interreg-udvalget bevilget EU-midler til seks yderligere dansk-tyske projekter. For eksempel kan Kalundborgegnens Erhvervsråd og Sorø Kommune involvere sig i det nye projekt “Acces & Acceleration”, der modtager 13 millioner kroner i Interreg-tilskud.

Projektet skal skabe bedre vilkår for udvikling af mere koordinerende innovative løsninger inden for sundhedsteknologi.

Samlet set har Interreg-udvalget den 12. december 2018 bevilget cirka 60,3 millioner kroner til seks Interreg-projekter. Blandt projekterne er:

  1. Projektet Changing Cancer Care – modtager cirka 18,5 millioner kroner. Partnere i projektet er Sjællands Universitetshospital (Onkologisk afdeling og Palliative Enheder), Region Sjællands afdeling for Produktion, Forskning og Innovation samt Professionshøjskolen Absalon. Derudover projektpartnere fra Region Syddanmark og Slesvig-Holsten.
  2. Projektet Access & Acceleration (A&A) – modtager cirka 13 millioner kroner. Netværkspartnere fra Region Sjælland: Kalundborgegnens Erhvervsråd og Sorø Erhverv.
  3. Projektet KursKultur 2.0 – modtager cirka 16,4 millioner kroner. Det gør det blandt andet muligt for Museum Lolland-Falster og Næstved Kommune at medvirke i projektet KursKultur 2.0, som har til formål at fremme borgernes interkulturelle forståelse og bidrage til at nedbryde sproglige og kulturelle grænser.

Projektet skaber mulighederne for, at borgerne i form af en såkaldt mikroprojekt-pulje kan fortsætte det tætte grænsenære samarbejde indenfor emner som musik, sport, kultur og så videre.

Det dansk-tyske Interreg-samarbejde har modtaget 672 millioner

De godkendte projekter hører hjemme i EU-programmet “Interreg Deutschland-Danmark”, som har modtaget 672 millioner kroner i tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) i årene 2014-2020.

Støtten går til både store strategiske og mindre regionale samarbejdsprojekter. Interreg-programområdet dækker Region Sjælland, Region Syddanmark og næsten hele Slesvig-Holsten.

Siden starten i 2014 har Interreg-udvalget nu godkendt 48 projekter og dermed er cirka 522 millioner kroner af de i alt 672 millioner kroner investeret.


Fotograf: Ændringer i vores CMS har med medført, at fotokrediteringer mellem den 6. og 19. december 2019 er forkerte.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.