Udlændinge skal lære Sundhedsdansk

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 7 måneder siden.

Zand.News – Sundhedsdansk skal give udlændinge et sprog til deres møde med sundhedsvæsenet. Formålet er blandt andet at forhindre, at eventuel sygdom når at udvikle sig.

Større ordforråd, viden om sundhedsvæsenet og forståelse for symptomer på fysiske og psykiske helbredsproblemer er bare nogle af de ting, som undervisningsmaterialet “Sundhedsdansk” giver de voksne udlændinge på sprogcentrene.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse om en ny evaluering, som Danmarks Evalueringsinstitut har foretaget.

Skal modvirke ulighed i sundhed blandt socialt udsatte grupper

Recept eller håndkøb? Valget giver sig selv for de fleste, når de går ind og trækker et nummer på apoteket for at købe medicin. Sådan er det dog ikke for alle, der ikke er opvokset i Danmark eller har dansk som modersmål.

Derfor har Region Sjælland i samarbejde med Holbæk Kommune og AOF Sprogcenter Nordvest udviklet undervisningsmaterialet Sundhedsdansk til brug på danskuddannelse for voksne udlændinge. Og det hjælper, viser evalueringen.

»Med Sundhedsdansk giver vi borgerne et sprog til deres møde med sundhedsvæsenet. Det gør det nemmere for dem at have dialogen om sygdomme og behandling,« siger Jens Ravn (S), der er formand for Praksisplanudvalget i Region Sjælland, og fortsætter:

»De kan sætte ord på deres situation og forstår nemmere, hvad lægen siger, eller hvad knapperne på apoteket betyder. For det kan være enormt udfordrende både for de pågældende borgere og for sundhedsvæsenet. Her hjælper Sundhedsdansk dem på vej.«

Evalueringen bygger på kvalitative data i form af interviews med 12 sproglærere og 17 kursister fordelt på fem sprogcentre i Region Sjælland, samt enkelte interviews med fire sproglærere, som har anvendt materialet uden for sprogcentrene i Region Sjælland.

Danmarks Evalueringsinstitut har stået for evalueringen, og den viser, at materialet generelt har positive virkninger på kursisternes læring.

De får et øget ordforråd, øget viden om det danske sundhedsvæsen og en bedre forståelse for den danske kultur for blandt andet sundhed på arbejdspladsen og forebyggelse af smitte.

Bedre mulighed for at alvorlige sygdomme opdages tidligt

Intentionen er, at Sundhedsdansk modvirker den ulighed i sundhed, som er en stor udfordring, ikke mindst blandt socialt udsatte grupper. Intensionen er samtidig, at brugerne af sundhedsdansk tidligere bliver opmærksomme på – og gør opmærksom på – symptomer på kræft.

Undervisningsmaterialet er ikke kun godt for borgerne, det virker også for lærerne. Sproglærerne oplever blandt andet, at materialet er meget brugbart i undervisningen, og at deres kursister finder materialet relevant.

Materialet består af film, skriftligt materiale, opgavehæfter og tests. Det er bygget op over otte afgrænsede emner, som kan benyttes uafhængigt af hinanden.

»Sundhedsdansk hjælper borgerne til tidligt at være opmærksomme på symptomer og til at tale bedre og hurtigere med lægen, end de gør i dag,« siger Per Nørhave (DF), der er formand for Udvalget for Sundhed for Alle i Region Sjælland, og fortsætter:

»På den måde undgår borgerne, at eventuel sygdom når at udvikle sig og samtidig sparer vores sundhedsvæsen ressourcer, fordi den tidlige indsats virker forebyggende. Samlet set modvirker vi den ulighed i sundhed, der nemt opstår, hvis vi ikke fortæller borgerne, hvordan de bedst får gavn af de tilbud, de har ret til i Region Sjælland.«

Giver viden om og forståelse for det danske sundhedsvæsen

Formålet med “Sundhedsdansk” er at udvikle voksne udlændinges evne til at navigere og kommunikere hensigtsmæssigt i mødet med det danske sundhedsvæsen.

Desuden er målet at skabe viden om og forståelse for det danske sundhedsvæsens tilgang til behandling, som består af andet og mere end at udskrive medicin. Ved at lette kommunikationen med sundhedspersonalet er der bedre mulighed for at sygdomme som for eksempel kræft opdages tidligt, hvilket har stor betydning for muligheden for helbredelse.

Samtidig bliver risikoen for fejldiagnosticering og fejlbehandling mindre, hvis begge parter kan forstå hinanden.

»Et effektiv middel mod kræft er at opdage sygdommen tidligt i forløbet. Forudsætningen for, at det kan ske, er, at borgerne er i stand til at sætte ord på symptomerne. Derfor lancerede vi projektet “Tidlig Opsporing af Kræft” i Region Sjælland i samarbejde med Holbæk Kommune og AOF Sprogcenter Nordvest,« siger Jens Ravn.

Sundhedsdansk giver kursisterne:

  • et øget ordforråd om kroppen og om sundhedssystemet
  • et udvidet kendskab til sundhedssystemet, hvordan man henvender sig til lægen, og brug af sundhedskortet
  • viden om kroppens organer og læring om symptomer på psykiske helbredsproblemer
  • viden og læring om den danske ventekultur
  • viden om kultur for forebyggelse af smitte
  • viden om håndtering af sundhedsrelaterede problemstillinger på danske arbejdspladser.

“Sundhedsdansk” blev lanceret i 2019, som led i projekt “Tidlig opsporing af Kræft”, da kræft rammer bredt på tværs af sociale og kulturelle skel. Forskning på området viser, at etniske minoriteter i Danmark ofte kommer senere til lægen, når de oplever symptomer på alvorlig sygdom.

Samtidig peger forskningen på, at flere i denne gruppe er skeptiske overfor det danske sundhedsvæsen. Denne skepsis bunder i vid udstrækning i sproglige og kulturelle barrierer. Og netop disse faktorer medvirker også til, at der kan opstå udfordringer i mødet mellem de nye borgere og det danske sundhedsvæsen.

Midlerne til Sundhedsdansk kommer fra indsatsen i forbindelse med sundhedsstrategien “Jo før, Jo bedre”. Aktuelt arbejdes der på at udvikle Sundhedsdansk med et ekstra modul, der blandt andet omhandler livmoderhalskræftscreening i regi af Kræftplan 4.

Øverst: Slagelse Sygehus. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.