Serviceopgaver skal flyttes ud til sygehusene

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Region Sjælland har besluttet, at serviceassistenter samt lager- og depotfunktioner skal overføres til sygehusene.

Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet at nedlægge regionens Koncern Service i sin nuværende form og i stedet overføre serviceassistenter samt lager- og depotfunktioner til sygehusene.

Formålet er at udnytte medarbejdernes kompetencer bedre og at tilrettelægge arbejdet lokalt.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er overbevist om, at det vil give endnu bedre resultater, når ansvaret for serviceopgaverne flyttes ud til sygehusene.

»Det giver mulighed for at tilrettelægge arbejdet på en måde, så medarbejdernes kompetencer bruges bedst muligt. Det vil blive til gavn for alle medarbejdergrupper på sygehusene og ikke mindst for borgere og patienter i Region Sjælland,« siger Heino Knudsen.

Indkøb, produktion og logistik overtager fra Koncern Service

Koncern Service nedlægges fra den 1. juli 2019, hvorefter et nyt tværgående center, “Indkøb, produktion og logistik”, blandt andet skal tage sig af indkøb og udbud, varetransport mellem sygehusene, produktion og leverance af mad samt vaskeri og drift af regionshuset.

Beslutningen får ikke nogen betydning for regionens nye uddannelse som serviceassistent.

»Vi fortsætter arbejdet med at uddanne dygtige serviceassistenter, der kan løse en bred vifte af serviceopgaver til gavn for patienterne. Det vil aflaste plejepersonalet, der får mere tid til patienterne. Samtidig får vi opkvalificeret en stor gruppe medarbejdere,« siger Heino Knudsen.

Regionsrådet har desuden arbejdet ud fra et princip om at opgaver, der kræver nærhed til kerneopgaverne, bør løses lokalt, mens opgaveløsning, som kan give “stordriftsfordele”, eller som kræver særlige fagligheder eller standardiseringer for blandt andet at sikre omkostningseffektivitet, løses fælles.

Ny arbejdsmåder og deling af opgaver frigør ressourcer

Generelt har Regionsrådet også fokus på, hvordan opgaver kan flyttes eller deles mellem faggrupper.

»Vores 18.000 medarbejdere i Region Sjælland løber stærkt. Der er et stort arbejdspres ude på flere afdelinger, og på nogle områder mangler der kompetencer. Derfor er vi også i fuld gang med en indsats, hvor vi mellem faggrupper og funktioner deler eller flytter opgaver,« siger Heino Knudsen.

Det kan være sygeplejersker og terapeuter, som i højere grad varetager ambulante kontroller. Det frigør ressourcer hos lægerne. Eller farmakonomer som anvendes på sygehusafdelinger og varetager medicindispensering og kvalitetssikring. Det frigør ressourcer hos sygeplejerskerne.

»Vi har eksempelvis også delestillinger mellem sygehus og kommuner, der arbejder med KOL-patienter. Vi skal videre ud ad den vej, så vi kan frigøre ressourcer og at løse opgaverne på nye måder,« siger Heino Knudsen i en pressemeddelelse.

(Arkivfoto: Region Sjælland).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.