Regionsrådet holder øje med sociale klausuler

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Zand.News – Region Sjællands samarbejdspartnere skal følge overenskomsterne samt oprette lærlinge- og elevpladser. Nu skal en kontrolenhed holde øje med, om klausulerne bliver overholdt.

Regionsrådet har besluttet at skærpe kontrollen med, om regionens samarbejdspartnere overholder de sociale klausuler og arbejdsklausuler, som er en del af kontrakten med regionen.

Arbejdsforholdene skal være i orden hos leverandører af serviceydelser til regionen og på byggepladser, hvor Region Sjælland er bygherre. Samtidig skal samarbejdspartnerne ansætte lærlinge og elever i et omfang, der er typisk for den pågældende branche.

Kontrolenhed skal ud på uanmeldte besøg

Regionen opretter en særlig kontrolenhed, som fremover vil komme på uanmeldt besøg på arbejdsstederne. Kontrolenheden kan for eksempel kan bede om at se ansættelsesbeviser, timesedler, uddannelsesaftaler og praktikantplaner.

Region Sjælland indførte sociale klausuler og arbejdsklausuler i 2015, og det er denne politik, der nu bliver skærpet.

Kontrol alt fra byggeri til vinduespolering

»Region Sjælland laver kontrakter i den helt store skala, og derfor har vi et særligt ansvar for, at arbejdet hos vores samarbejdspartnere sker under ordentlige forhold,« siger formanden for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering, Gitte Simoni (DF), og fortsætter:

»Samtidig vil vi også gøre vores til, at der bliver skabt flere uddannelsespladser, for vi har brug for, at flere unge bliver faglærte. Klausulerne har allerede virket, men vi har vurderet, at der skal mere til.«

Kontrolenheden skal også have fokus på forebyggende aktiviteter, for eksempel ved at holde møder med leverandører, kontraktansvarlige, byggeledere og faglige organisationer.

Region Sjællands krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler gælder for eksempel ved bygge- og anlægsprojekter og ved serviceudbud som for eksempel vinduespolering, pleje af grønne områder og tolkeydelser.


Genrefoto: GraphicMama-team / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.