Regionens sygehuse knokler videre

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – Omkring 2.800 coronaudskudte operationer og 56.000 aftaler på Region Sjællands sygehuse er allerede indhentet. Resten forventes indhentet inden nytår.

I foråret medførte COVID-19 en lang række udskydelser af aftaler på Region Sjællands sygehuse. Personalet knokler for at indhente det hurtigst muligt, og cirka 2.800 operationer og 56.000 aftaler er indtil videre fjernet fra ventelisten. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

1.700 operationer og 12.000 aftaler afvikles inden nytår

Region Sjællands sygehuse har indhentet størstedelen af de udskudte operationer og aftaler, mens de resterende cirka 1.700 operationer og 12.000 aftaler afvikles inden nytår, hvis alt går efter planen.

»Vi knokler videre, og det ser rigtig fornuftigt ud med at få indhentet det tabte fra foråret, så vores patienter kan komme til så hurtigt til som muligt,« siger Heino Knudsen, der er regionsrådsformand i Region Sjælland, og fortsætter:

»Men det er klart, at vi er meget afhængige af udviklingen med corona og en eventuel bølge to. Hvis vi bliver nødt til at gå ned i aktivitet igen for at behandle patienter for corona og sænke risikoen for smitte, kan vi stå i en helt anden situation i løbet af efteråret.«

Han understreger samtidig, at han er glad for, at den politiske plan for afviklingen af ventelister har virket. Målet er, at regionen ikke har patienter på venteliste 1. januar 2021, hvor udrednings- og behandlingsretten genindføres.

Forretningsudvalget i Region Sjælland besluttede i april planen for øget aktivitet, i forbindelse med at sygehusene igen åbnede op for en lang række behandlinger, som var sat på hold på grund af COVID-19.

De positive indhug i ventelisterne skyldes både fuldførte behandlinger og aftaler, men samtidig også patienter, som af den ene eller den anden årsag ikke længere har behov behandling og derfor ikke er på venteliste længere.

Ventelisteprojekter skærer yderligere af ventelisterne

59 ventelisteprojekter er foreløbigt sat i gang på regionens sygehuse, og det forventes, at flere vil se dagens lys i løbet af efteråret. De 59 projekter koster 29 millioner kroner og gennemføres uden for den almindelige drift på sygehusene for eksempel i form af længere åbningstider.

»Personalet yder en kæmpe indsats for, at patienterne kan komme til deres aftaler på sygehusene hurtigst muligt. De har allerede hjulpet virkelig mange af dem, der har fået udskudt deres behandling, og det arbejde fortsætter,« siger Annemarie Knigge, formand for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud, og fortsætter:

»Jeg har stor forståelse for, at det kan være svært som patient at være i venteposition, men vores forhåbning er, at vi med de her projekter kommer helt i mål inden nytår.«

Udover projekterne gør Region Sjælland også brug af privathospitaler. Det drejer sig i første omgang om den allerede etablerede partnerskabsaftale med Aleris-Hamlet, men samtidig er der indgået aftaler med en række andre private sygehuse.

Et andet centralt element i afviklingen af ventelisterne er Region Sjællands Garantiklinik. Klinikken hjælper regionens sygehuse med at overholde tidsfrister for udredning og behandling indenfor en række specialer, og som i øjeblikket bruges mere end samme periode sidste år.

Udgifterne til den øgede aktivitet med ventelisteprojekter og brug af privathospitaler er tillægsbevillinger, der går ind under det samlede beløb i den rammebevilling, som Regionsrådet besluttede før sommer, og som forventes kompenseret af regeringen.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.