Regionen har succes med ny tilgang til lægeuddannelsen

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – De medicinstuderende på Københavns Universitet har taget godt imod det nye spor på medicinstudiets kandidatuddannelse i Region Sjælland.

De første 16 studerende har sagt ja tak til at blive tilknyttet sporet med base på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Regionsrådet ønsker lægeuddannelse i Region Sjælland

»Det var en ambitiøs vision i Regionsrådet, da vi ønskede en lægeuddannelse i Region Sjælland. Jeg er stolt over, at de studerende også synes, at det er en god idé – og vi byder dem varmt velkommen,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S), Region Sjælland, og fortsætter:

»Vi tilbyder de medicinstuderende en uddannelse, hvor de oplever en tættere sammenhæng mellem studierne og mødet med patienterne. Vi tilbyder også en unik mulighed for efter universitet at fortsætte uddannelsen til speciallæge hos os.«

Det betyder, at det bliver attraktivt for de lægestuderende at kigge sig om efter et sted at bo i Region Sjælland og satse på en karriere på et regionens sygehuse, i psykiatrien eller som praktiserende læge.

Studerende fra Københavns Universitet til Region Sjælland

Det er medicinstuderende på kandidatdelen af lægeuddannelsen på Københavns Universitet, der nu kan vælge at fortsætte uddannelsen i Region Sjælland. Første hold er lige startet.

»Jeg vil gerne takke både Københavns Universitet og Sundhedsministeriet for samarbejdet, så Regionsrådets vision nu er realitet, og vi kan uddanne dygtige læger tættere på patienterne og styrke rekrutteringen af læger til vores region,« fortæller Heino Knudsen.

»Udover at styrke uddannelsen på regionens hospitaler er der store perspektiver i opbygningen af de lokale forskningsmiljøer, som er en forudsætning for uddannelsen. Bæredygtige forskningsmiljøer gavner i høj grad den daglige patientbehandling,« siger prodekanen for uddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Hans Henrik Saxild.

Tæt kontakt til patienter og mulighed for at køre ambulance

På Sjællands Universitetshospital i Køge får de studerende deres eget studiemiljø i en nyopført Vidensbygning. Det sikrer en tæt kontakt til patienterne og de læger, der skal undervise dem.

»Vi tilbyder vores kandidatstuderende, at de kan få en erfaren speciallæge som mentor. Vi har også et attraktivt tilbud om, at de kan komme ud og køre ambulance, som en del af uddannelsen,« fortæller sundhedsfaglig chef Preben Cramon, Region Sjælland.

Mulighed for at tage hele kandidatuddannelsen i 2020

Det første hold lægestuderende, der har valgt kandidatuddannelsen i Region Sjælland, er på det sidste år af deres kandidatuddannelse.

I 2020 begynder det første hold medicinstuderende, der får hele den tre-årige kandidatuddannelse på Region Sjælland-sporet. Sjællands Universitetshospital bliver basen, men efterhånden deltager alle sygehusene. I 2021 vil der være plads til cirka 150 studerende.

Efter universitet har de alle sikret fortrinsret til en plads på den kliniske basisuddannelse (KBU) i Region Sjælland. De får dispensation fra den normale lodtrækning, som ellers kan sende dem på klinisk basisuddannelse rundt omkring i hele landet.

Senere kan de fortsætte uddannelsen til speciallæge i Region Sjælland. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Øverst: Ambulance. (Foto: Region Sjælland). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.