Regionen hæver beredskab efter kraftig stigning i indlagte

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Antallet af smittede stiger i Region Sjælland, og der er aktuelt 133 indlagte. Derfor går regionen et trin op i beredskab for at sikre sengepladser og personale til patienter med COVID-19.

Region Sjælland ser fortsat en hastigt stigende kurve i antal indlagte og hæver for fjerde uge i træk sit Covid-19-beredskab. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse sendt søndag eftermiddag.

Mere personale flyttes til at tage sig af COVID-patienter

Antallet af smittede stiger fortsat i Region Sjælland, og regionen har i dag 133 indlagte. Det betyder, at Region Sjælland går et trin op i beredskabet for at sikre sengepladser og personale til patienter med COVID-19, som har behov for indlæggelse.

Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland, betegner situationen som alvorlig.

»Selvom det er en fantastisk dag med de første vacciner, så har vi altså desværre også i Region Sjælland stigende smitte og et massivt pres på alle fronter i vores sundsvæsen. Samme situationsbillede gør sig gældende i hovedstaden. Vi bliver derfor nødt til med rettidig omhu endnu engang at hæve vores beredskab, så vi får omlagt flere senge på vores sygehuse til COVID-patienter,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Vi har et robust beredskab og er forberedt. Som patient kan man være tryg. Borgerne skal huske, at akutte patienter og livstruende sygdomme håndteres fuldstændig som vi plejer at gøre på sygehusene. Man skal altså ikke tøve med at søge læge. Sundhedsvæsenet er åbent trods det store pres med COVID-19.«

Når Region Sjælland nu træder ind i beredskabstrin 4, betyder det i praksis, at endnu mere sygehuspersonale flyttes fra deres nuværende arbejdsopgaver til at tage sig af COVID-patienter.

Samtidig har sygehusene et tæt samarbejde med kommuner og praktiserende læger, hvor man har fokus på hurtig at udskrive patienter til kommunerne, som i samarbejde med regionen og de praktiserende læger så fortsætter behandlingen i patientens hjemkommune.

Forventer endnu flere indlagte i de næste par uger

Mens antallet af indlagte COVID-patienter på de medicinske afdelinger presser sygehusene markant, oplever regionen lige nu ikke et tilsvarende pres på kapaciteten af de intensive sengepladser.

Antallet af indlagte på intensiv plejer at stige et par uger efter, at sygehusene har set en stigning på de medicinske afdelinger.

»Prognoserne fortæller os, at vi desværre kigger ind i nogle uger med fortsat stigende pres på vores sygehuse i Region Sjælland. Det er også vores forventning, at vi i slipstrømmen på julen vil se en øgning i smittetrykket, som igen vil medføre flere indlagte på sygehusene,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Der er lys forude med vacciner og vi forventer også at se en positiv effekt af de indførte restriktioner for samvær. Men vi er slet ikke der, hvor vi kan læne os tilbage og ånde lettet op.«

Regionen vil muligvis gøre brug af sine nødhospitaler

Fortsætter stigningen med indlagte patienter, vil Region Sjælland med stor sandsynlighed i løbet af januar skulle begynde at gøre brug af nødhospitaler til medicinske patienter, der ikke er helt klar til udskrivelse til kommunerne eller eget hjem.

Epilepsihospitalet Filadelfia kan komme i spil som nødhospital, men senere kan andre specialsygehuse også komme i brug som mulige lokaliteter.

Forbereder regionens beredskabsplan til nyt trin 5

Ligesom trin 4 var et nyt defineret trin i regionens beredskabsplan efter en voldsom stigning i antallet af indlagte i løbet af december, forbereder Region Sjælland sig på et nyt trin 5, hvis den negative udvikling skulle fortsætte.

»Vi forbereder os, men de fysiske rammer er pressede, og det er vores medarbejdere også. En dybfølt tak til medarbejderne for at passe på os alle og yde en helt igennem imponerende indsats,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Den indsats bør vi alle gengælde ved at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe med at stoppe smittekæderne og følge anbefalingerne fra myndighederne.«

Læs også: De første borgere er vaccineret mod COVID-19.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.