Region Sjælland skal spare og må fyre medarbejdere

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

En landspolitisk aftale fører til besparelser på 112 millioner kroner i Region Sjælland. Det medfører afskedigelser af op til 20 medarbejdere, et lavere serviceniveau og eventuel lukning af bus- og toglinjer.

Region Sjælland skal spare 112 millioner kroner og må fyre 20 medarbejdere. Det er konsekvensen af den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om “Forenkling af erhvervsfremmesystemet”, der blev indgået i maj 2018.

Budgettet til regional udvikling finansierer blandt andet de regionale tog- og buslinjer, beskyttelse af regionens drikkevand mod forurening samt indsatsen for at få flere og bedre uddannelsestilbud i Region Sjælland.

Reduktion i budgettet på næsten 20 procent

Budgetreduktionen på næsten 20 procent ud af det samlede budget på 590 millioner kroner betyder store besparelser allerede fra årsskiftet 2018-2019. Region Sjælland har tidligere beskrevet, at besparelserne vil både ramme den kollektive trafik og en række andre udviklingstiltag i Region Sjælland, men det rammer også op mod 20 medarbejdere i Region Sjælland, der skal afskediges:

»Det er meget trist at skulle afskedige så mange dygtige medarbejdere. Det er mere end halvdelen af medarbejderne, som nu ikke skal arbejde for udviklingen i Region Sjælland, og det vil få negative konsekvenser både på den korte og på den længere bane,« fortæller Per Bennetsen, administrerende direktør i Region Sjælland, og fortsætter:

»I første omgang vil borgerne i Region Sjælland mærke, at vi allerede fra årsskiftet er tvunget til at forringe serviceniveauet på en række bus- og toglinjer og eventuelt lukke ruter. Det vil også ramme den indsats, som Region Sjælland har gjort for at sikre erhvervsfremme og hæve uddannelsesniveauet.«

Udover afskedigelserne vil en række ubesatte stillinger ikke blive genbesat, dermed nedlægges i alt cirka 25 stillinger i afdelingen Regional Udvikling i Region Sjælland. Afskedigelserne gennemføres i løbet af august 2018.

Et flertal i Regionsrådet har besluttet, at Region Sjælland trods de store besparelser fortsat vil stå i spidsen for regionens udvikling. Regionens arbejde vil være båret af en overordnet vision om, at Region Sjælland skal være et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed.


Foto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.