Nej til andet it-system end Sundhedsplatformen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Det kræver flere års forberedelse at indføre et nyt it-system til sygehusene, og derfor takkede Region Sjælland nej til et andet udbud end Sundhedsplatformen.

Region Sjælland var i juni 2017 midt i forberedelserne med at indføre den nye elektroniske patientjournal, Sundhedsplatformen, men også i at uddanne tusindvis af læger, sygeplejersker og lægesekretærer i systemet.

Derfor takkede regionen nej til også at indgå i et andet udbud om et nyt it-system sammen med Region Syddanmark.

»Region Sjælland fik sammen med Region Hovedstaden i juni 2017 en invitation til at deltage i Region Syddanmarks udbud af et nyt elektronisk patientsystem. Vi fik kun ni dage til at svare, så de nærmere konsekvenser og muligheder havde vi ingen mulighed for at afklare på så kort tid,« siger it-direktør i Region Sjælland Per Buchwaldt.

Flere års forberedelser gjorde “option” uinteressant

Der var tale om en såkaldt option på at tilslutte sig det elektroniske patientsystem, som Region Syddanmark ville vælge på baggrund af udbuddet.

En option er noget, som man ønsker og kan udnytte, hvis man er i overvejelser om snart at skulle skifte system. Region Sjælland havde selv indkøbt et system sammen med Region Hovedstaden, brugt flere år på forberedelse og var i gang med implementeringen. I den situation er en option uinteressant.

»Det er en fejltagelse, hvis nogen tror, at et skifte fra et elektronisk patientsystem kan ske med et snuptag, fastslår Per Buchwaldt og fortsætter:

»Der var i Region Syddanmarks tilbud til os indsat en klausul om, at Region Sjælland først måtte udnytte optionen tidligst i år 2020. Altså ville det ikke være relevant for vores nuværende indsats for at forbedre Sundhedsplatformen.«

Prioriterer alle kræfter på Sundhedsplatformen

Region Sjælland prioriterer at anvende alle kræfter på at forbedre Sundhedsplatformen, de steder, hvor der er mangler. Det ville være umuligt, hvis vi nu samtidig skulle bruge kræfter på at forberede et skifte til et andet epj-system, fastslår Per Buchwaldt.

»En accept af Region Syddanmarks invitation havde samtidigt sendt et helt uforståeligt og demotiverende signal til de mange medarbejdere, som i 2017 arbejdede intensivt på at indføre Sundhedsplatformen i Region Sjælland,« uddyber Per Buchwaldt og fortsætter:

»En accept havde også haft den konsekvens, at de to regioner skulle have sat massiv arbejdskraft ind på at sikre, at optionen blev brugbar, for eksempel at løsningen ville kunne fungere sammen med regionens øvrige systemer. Og det ville være de samme medarbejdere, som var centrale i arbejdet med Sundhedsplatformen.«

Region Sjællands beslutning om at takke nej til optionen – et tilbud, der blev givet med ni dages varsel – handlede ikke om at afskære muligheden for at få et fælles epj-system i hele Danmark.


Arkivfoto: geralt / Pixabay


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.