Region Sjælland får nye nødbehandlerbiler

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Regionen får nye nødbehandlerbiler, som skal erstatte de nuværende syv år gamle enheder. Præhospitalt Center har brugt et år på at designe og indrette de nye nødbehandlerbiler.

I akutte livstruende situationer er tiden den største faktor. Derfor råder Region Sjælland over seks nødbehandlerenheder, som hurtigt kan rykke ud i yderområderne af regionen. Bilerne er specialdesignet til at hjælpe i en nødsituation i et yderpunkt.

“Det er brandmænd fra det lokale brandvæsen, som bemander nødbehandlerbilerne. De har alle fået en målrettet førstehjælpsuddannelse via Præhospitalt Center. Dermed kan de være hurtigt fremme og give den første livreddende indsats i minutterne inden ambulancen ankommer,” siger Præhospitalt Centers direktør, Benny Jørgensen.

Nødbehandlerne rykker ud til knap 2000 henvendelser hvert år, og derfor glæder Præhospitalt Centers direktør sig over, at de nu får opdateret deres udstyr.

“Der er ingen tvivl om, at nødbehandlerne hvert år redder liv. De er meget vigtige i Region Sjællands præhospitale indsats, og de skaber tryghed for vores borgere som bor i vores yderområder. Med de nye biler kan de nu fortsætte deres fremragende indsat i mange år frem”, afslutter Benny Jørgensen.

Udskiftningen af de seks nødbehandlerbiler starter den 2. februar 2018.02.01

Foto: Region Sjælland

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.