Nyt tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri udvikler et nyt tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder. Tilbuddet retter sig mod alle kommuner i Region Sjælland.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri slår næste år dørene op til et unikt tværsektorielt i samarbejde med Faxe, Roskilde og Kalundborg kommuner. Tilbuddet bliver en forlængelse af Psykiatrisk Akutmodtagelse, og det retter sig mod alle kommuner i regionen.

Tværsektorielt tilbud til børn og unge i akut krise

Børn og unge skal fortsat henvende sig til akutmodtagelsen, hvis de får akutte psykiske problemer. Her vil der fremover blive mulighed for et kortere eller længere forløb, hvor det akutte støttebehov afklares, og det videre forløb planlægges.

»Det er et meget omfattende projekt, og vi er stolte af og glade for, at vi får et tværfagligt og tværsektorielt tilbud til børn og unge i akut krise,« siger Jesper Pedersen, ledende overlæge i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, og fortsætter:

»Vi har gode erfaringer med at have et tæt samarbejde med kommunerne, og vi glæder os til at have kommunale socialrådgivere og tværfaglige medarbejdere fra børne- og ungdomspsykiatrien samlet under ét tag.«

I projektet vil der både være socialrådgivere fra Roskilde og Kalundborg kommuner samt medarbejdere fra Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatrien.

De kommunale socialrådgivere kan give generel vejledning om kommunernes mulighed for at yde støtte samt være med til at skabe kontakt og koordinering til relevante forvaltninger i hjemkommune.

Et mere sammenhængende forløb for børn og unge

»Det er et ambitiøst og spændende projekt, og jeg er overbevist om, at det får stor betydning for familierne, at sektorerne arbejder mere koordineret. Det nye samarbejde skal sikre, at vi skaber et mere sammenhængende forløb for de børn og unge, der har brug for hjælp fra både psykiatri og kommune. Ved at samle medarbejderne ét sted bliver det lettere at hjælpe familierne det rigtige sted hen første gang og sikre et koordineret forløb,« siger Kristina Mikkelsen, chef for Børn og Unge i Roskilde Kommune.

Tilbuddet vil desuden have en udkørende funktion samt tilbyde sparring med for eksempel almen praksis, kommunale forvaltninger og bosteder om konkrete børn og unge. Projektet er finansieret af i alt tre satspuljer.


Øverst: Bakkehuset tæt på Psykiatrisk Akutmodtagelse i Roskilde. Foto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.