Millioner på vej til sygeplejeforskning

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Regionsrådet foreslår, at pengene bevilges til Absalon, som udbyder sygeplejerskeuddannelsen, samt til for eksempel SDU og RUC.

Regionsrådet er enige om at bruge 20 millioner kroner på sygeplejeforskning. Forskningen skal bidrage til at løfte kvaliteten og gøre det mere attraktivt at være sygeplejerske på et af regionens sygehuse. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Skal udvikle og forbedre patientbehandlingen

Det er ofte en sygeplejerske, som patienterne møder, når de er indlagt på sygehuset. Sygeplejersken står blandt andet for at foretage målinger og test, at overvåge patientens tilstand og at sørge for ordentlig sårheling ovenpå operation samt for den generelle pleje.

Derudover har sygeplejersker en nøglerolle i at sikre, at alle har lige adgang til sundhedstilbuddene, og at borgerne oplever, at der er en sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af regionen, kommunen og egen læge.

Region Sjælland vil nu investere i den del af behandlingen ved at bruge 20 millioner kroner på sygeplejeforskning. Målet er at udvikle og forbedre den behandling, patienterne får på regionens sygehuse.

»Forskning har i høj grad udviklet sundhedsvæsenet, så vi er blevet dygtigere til at tage os af patienterne, og at flere overlever mange forskellige sygdomme,« siger Annemarie Knigge (S), der er formand for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud, og fortsætter:

»Sygeplejerskernes arbejde er altafgørende for den oplevelse, man som patient har af sundhedsvæsenet. Kan vi med forskning styrke den del af behandlingen og patientoplevelsen, vil det være til stor gavn for både sygeplejerskerne, andre faggrupper og sygehusene generelt.«

Skal også gøre sygeplejerskearbejdet mere attraktivt

Samtidig skal forskningsbevillingen ses som et initiativ fra regionen om at gøre det mere attraktivt at blive sygeplejerske i Region Sjælland.

»Sygeplejersker er ligesom andre faggrupper optaget af at udvikle sig, og vi håber, at denne her dedikation til sygeplejeforskningen kan være til at gøre det mere attraktivt at arbejde i Region Sjælland,« siger Annemarie Knigge og fortsætter:

»Det kan for eksempel være, at vi kan fastholde og tiltrække nogle dygtige medarbejdere, som på deres karrierevej ønsker en forskningsstilling, og derudover tror jeg, de fleste sygeplejersker vil se positivt på, at vi bruger ressourcer på projekter, som kan udvikle kernefagligheden.«

Forskningen forventes blandt andet at kunne bidrage til at øge patienttilfredsheden, skabe større sammenhæng i patientens forløb, bidrage til høj professionel standard, skabe bedre udnyttelse af ressourcerne og en forbedring af patientsikkerheden.

Uddannelsesinstitutioner kan byde ind med forskning

Regionsrådet foreslår, at de 20 millioner kroner bevilges til professionshøjskolen Absalon, som udbyder sygeplejerskeuddannelsen i Region Sjælland, samt til relevante universiteter – for eksempel SDU (Syddansk Universitet) og RUC (Roskilde Universitet). Kravet til uddannelsesinstitutionerne er, at pengene skal anvendes til konkret forskning efter nærmere aftale med regionen.

Professionshøjskolen Absalon glæder sig over, at Region Sjælland er klar med en så stor millionbevilling til sygeplejeforskning.

»Det er et stort og et rigtig vigtigt skridt, Region Sjælland tager med denne bevilling. Hvis vi sammen skal styrke sygeplejerskefaget og uddannelsen, så kræver det viden. Så jeg glæder mig meget over, at Region Sjælland nu giver 20 millioner kroner til netop forskning på dette område,« siger Camilla Wang, der er rektor for Professionshøjskolen Absalon.

Forskningspuljen finansieres af det forventede mindreforbrug i Region Sjælland i 2021.

Øverst: Regionshuset i Sorø. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.