Lægevagt med bedre diagnostik og behandling

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – »Nær og lige adgang til Lægevagten, uanset hvor du bor i vores store region, har hele tiden været et kardinalpunkt for mig,« lyder det fra regionsrådsformanden.

Bedre diagnostisk udstyr på konsultationssteder og i nye, fuldt udstyrede akutbiler, som køres af højt uddannede paramedicinere. Det er en del af den nye lægevagt, skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Paramedicinere får en vigtig funktion i lægevagten

»Bedre diagnostik giver større patientsikkerhed og sikrer ofte hurtig igangsættelse af den rigtige behandling i borgerens eget hjem. På den måde forebygger det unødvendige indlæggelser på sygehuset og frigiver ressourcer,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Paramedicinere får en vigtig funktion. I de decentrale konsultationer vil de bistå lægerne ved blandt andet at foretage målinger og hjælpe med håndtering af akut dårlige patienter, ligesom paramedicinere vil understøtte lægen ved sygebesøg.

Fakta om regionens lægevagt og akutbiler

En lægevagt bemandet af læger:

 • Lægevagten bemandes af læger. Der vil være det samme antal læger i visitationen som i dag.
 • For at sikre borgerne en hurtig adgang til lægevagten i de perioder, hvor telefonerne er særligt belastede, vil lægerne blive suppleret med sygeplejersker.
 • Sygeplejerskerne skal i forbindelse med visitationen anvende en visitationsguide og vil altid have mulighed for at konferere med en speciallæge i almen medicin eller viderestille borgerne til en læge, hvis borgerne ønsker det. Borgerne kan altid komme til at tale med en læge.
 • Alle 11 konsultationer vil være bemandet med samme antal læger som i dag. I de seks konsultationer på regionens akutsygehuse vil serviceniveauet blive øget ved, at der udover læger bliver ansat sygeplejersker til at bistå med ikke-lægefaglige opgaver. Det drejer sig for eksempel om overlevering af patienter til den kommunale hjemmepleje, bestilling af transport til patienter, der skal akut indlægges, prøvetagning med videre.

Paramedicinere skal bistå lægerne:

 • I de decentrale konsultationer vil serviceniveauet blive øget ved, at paramedicinere bistår lægerne ved blandt andet at foretage målinger og hjælpe med håndtering af akut dårlige patienter.
 • Antallet af udkørende biler til sygebesøg vil blive øget i forhold til i dag. Fra fire til seks biler dag og aften, og fra tre til fire biler om natten.
 • Dag og aften vil lægen aflægge sygebesøg og blive understøttet og transporteret af en paramediciner eller advanced paramediciner i en fuldt udstyret akutbil. I dag foregår transporten via taxa.
 • Om natten vil paramedicinere selv forestå sygebesøg med videokontakt til en læge. Der vil altid være en læge i bagvagt til at køre ud til vurdering af, om det er nødvendigt at indlægge en borger med alvorlig psykiatrisk problemstilling. Antallet af læger i visitationen om natten vil derfor blive øget fra to til tre for at kunne understøtte paramedicinerne.

I alt 11 lægevagtskonsultationer:

 • De decentrale konsultationer bevares. Der vil således i alt være 11 lægevagtskonsultationer:
 • De seks centrale lægevagtskonsultationer beliggende på sygehusene i Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F.
 • De fem decentrale konsultationer i Nykøbing Sj., Kalundborg, Ringsted, Vordingborg og Nakskov.

Lettere, samlet telefonisk adgang:

 • Samlet telefonisk indgang: Med indførelse af Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade vil akutområdet bestå af to dele med to centrale telefonnumre. 112 for akut livstruende tilstande (AMK-vagtcentral) og et nyt firecifret nummer for alle øvrige henvendelser på akutområdet – lægevagten, akuttelefonen (skadestue), psykiatriens akutmodtagelse og rådgivningstelefonen.
 • Det er endnu ikke vedtaget, hvad der skal være det nye firecifrede telefonnummer. I øjeblikket arbejdes der på at finde et nummer, der er let for borgerne at huske og bruge.

Lægevagten er en vigtig del af sundhedsvæsnet

Regionrådsformand Heino Knudsen ser den nye politiske aftale om lægevagten som fundamental for Region Sjællands ambitioner på hele sundhedsområdet:

»Nær og lige adgang til Lægevagten, uanset hvor du bor i vores store region, har hele tiden været et kardinalpunkt for mig. Tak til borgerne, tak til PLO (Praktiserende Lægers Organisation, red.), og tak til alle andre, der har bidraget til udviklingen af den nye lægevagt,« siger Heino Knudsen.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.