Hjemmeside skal støtte forældre til selvmordstruede børn

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Psykiatrien Region Sjælland har fået 1.8 millioner kroner til et ph.d.-projekt, der skal gøre støtte og information lettere tilgængelig for forældre til selvmordstruede børn og unge.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 1.8 millioner kroner til et projekt, hvor forskningssygeplejerske Anette Juel Kynde skal udvikle en hjemmeside (iCARE), som skal hjælpe og give information til forældre og andre pårørende til selvmordstruede børn og unge.

Overvældende at have ansvar for en med selvmordstanker

Som forælder eller anden pårørende kan det være overvældende at have ansvar for en person, der har selvmordstanker eller har forsøgt selvmord. Det kan være en støtte at høre om andres erfaringer og give forældrene en bedre forståelse af deres børns tanker og adfærd.

På hjemsiden iCARE vil der være videoer med skuespillere, der har genindspillet interviews med forældre til selvmordstruede børn og unge.

Projektet vil også have fokus på at undersøge, hvordan forældre til børn og unge med selvmordstanker eller -forsøg kan inddrages i processen med at udvikle hjemmesidens design og indhold.

Hjemmesiden skal endvidere bidrage til befolkningens generelle viden om og opmærksomhed på selvmordsadfærd. Det skal være med til at afstigmatisere mennesker med selvmordstanker og samtidig bryde tabuet om selvmord og selvmordstanker.

Samle den eksisterende viden og give indsigt i erfaringer

Ph.d.-projektet vil samle den eksisterende viden, som giver indsigt i pårørendes erfaringer med at tage sig af personer, der har forsøgt at begå selvmord.

Projektet vil også lave videooptagelser af interviews med forældre til selvmordstruede børn og unge. Det er disse interviews, der er udgangspunktet for videoerne til hjemmesiden.

Projektet om at udvikle hjemmesiden er et samarbejde med Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering i Psykiatrien Region Sjælland.

Ph.d.-projektet vil udgå fra Syddansk Universitet og vil have titlen: “Co-designing web-based psychoeducational resources for relatives of people with suicidal behavior.” Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

(Model-/genrefoto: Moore Media / iStock).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.