Gymnasiet er stadig populært i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Omkring 8.700 har søgt ind på STX, HF, HHX, HTX og EUX i år i Region Sjælland, hvoraf uddannelsesinstitutionerne i Slagelse har modtaget 1.035 ansøgninger.

Ungdomsårgangene bliver mindre, og det kan mærkes på uddannelsesstederne over hele landet. Også i Region Sjælland, hvor lidt færre unge har søgt ind på en gymnasial uddannelse i forhold til sidste år.

Har modtaget 120 færre ansøgere i 2019 end året før

Men gymnasiet er stadig et populært valg i Region Sjælland. I alt har 8.658 unge søgt ind på STX, HF, HHX, HTX og EUX i år, viser en opgørelse fra Region Sjælland. Det er 120 færre ansøgere end i 2018.

VUC Vestsjælland Syd i Slagelse 33 har modtaget ansøgere, Slagelse Gymnasium og HF har modtaget 497 ansøgere fordelt på STX og HF, og ZBC i Slagelse (Selandia) har modtaget 505 ansøgere fordelt på HHX, HTX og EUX (det tal gælder for alle ZBC’s afdelinger).

Se alle tal på: regionsjaelland.dk (pdf-fil).

STX betyder studentereksamen (det almene gymnasium), HF betyder Højere forberedelseseksamen, HHX betyder Højere handelseksamen (handelsgymnasium), HTX betyder Højere teknisk eksamen (teknisk gymnasium), og EUX betyder Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse.

»De unge vælger klogt og bredt. De ved godt, at de har brug for en ungdomsuddannelse. For nogle år siden var det bestemt ikke en selvfølge i Region Sjælland, at man skulle gå mere i skole efter niende eller tiende klasse,« siger Peter Jacobsen (DF), formand for Udvalget for Regional udvikling, og fortsætter:

»Men nu er søgetallet til de gymnasiale uddannelser stabilt og højt hos os, især når man sammenholder det med, at der er blevet færre 15-17-årige. Det er jeg meget tilfreds med.«

STX, HHX og HTX har haft en mindre tilbagegang i ansøgertallet i forhold til sidste år, mens HF og EUX, ligesom sidste år, har fået flere ansøgere.

Det almene gymnasium, STX, er igen i år den mest søgte ungdomsuddannelse i Region Sjælland. 4.656 ansøgere har søgt optagelse på STX i regionen.

Det er 58 færre ansøgere end sidste år, hvor STX fik 4.714 ansøgninger. HF har haft fremgang på 52 ansøgere, og EUX har fået 25 ansøgere flere i år.

Nødvendigt at overvåge kapaciteten og søgetallene

Regionerne har til opgave at sikre et varieret udbud af ungdomsuddannelser i tæt samarbejde med uddannelsesstederne. På STX og HF har regionerne særlige opgaver.

Inden årets ansøgningsrunde går i gang, er regionerne med til at fastsætte, hvor mange elever, der skal være plads til på de enkelte uddannelsessteder.

Det er med til at sikre, at der er et passende antal uddannelsessteder over hele regionen. Efter ansøgningsfristen sekretariatsbetjener regionerne de regionale fordelingsudvalg, som fordeler ansøgerne ud fra deres ønsker og ud fra, om uddannelsesstedet har plads.

I nogle regioner har man valgt at lægge loft over kapaciteten på nogle af de mest populære gymnasier for at undgå, at andre gymnasier kommer til at mangle elever.

Den mulighed har Region Sjælland endnu ikke taget i brug, men det er nødvendigt at overvåge kapaciteten og søgetallene hvert år for at sikre, at der er tilstrækkeligt med elever på de mindre skoler.

»Det er helt afgørende, at de unge kan tage en uddannelse i nærheden af, hvor de bor. Det er med til at sikre, at flest muligt unge får en ungdomsuddannelse. Derfor er den regionale opgave med STX og HF vigtig, og den bør efter min mening udvides til at omfatte alle gymnasiale ungdomsuddannelser,« siger Peter Jacobsen og fortsætter:

»Regionerne kan bidrage til at sikre høj kvalitet i uddannelserne og en bred geografisk dækning, så alt ikke kommer til at foregå i de store byer, og så uddannelsesstederne kommer til at spille godt sammen med udviklingen lokalt.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ernestoeslava / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.