Dialysepatienter får bedre forhold i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Regionsrådet forbedrer muligheden for hjemmedialyse og feriedialyse samt sikrer en tilstrækkelig dialysekapacitet på sygehusene.

Regionsrådet har enstemmigt vedtaget en plan, der sikrer dialyse på alle regionens sygehuse, forbedrer muligheden for hjemmedialyse og feriedialyse samt sikrer en tilstrækkelig kapacitet fra 2021 til 2025. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Regionen udvider den samlede dialysekapacitet

Der bliver fremover mulighed for dialyse på alle sygehuse i Region Sjælland.

Det betyder konkret, at Næstved Sygehus og Sjællands Universitetshospital i Køge i de kommende år vil tilbyde dialysebehandling til patienter med nyresvigt. Samtidig udvider regionen den samlede kapacitet, så den står mål med behovet nu og i de kommende år. Nykøbing F. Sygehus udvider allerede nu med to ekstra pladser.

»Dialyseområdet har været underdimensioneret i en årrække, og det har haft betydning for patienterne. Ved at udvide antallet af pladser og sygehuse, hvor man kan få dialyse, sikrer vi et tilbud, der kan matche patienternes behov nu og i de kommende år. Helt i tråd med sygehusplanen, som blev besluttet i 2010,« siger Annemarie Knigge (S), der er formand for Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud i Region Sjælland.

Stigning i antallet af patienter med behov for dialyse

Den nye plan er robust og har fokus på lokale tilbud, som samtidig sikrer kapaciteten til at håndtere den fortsatte stigning i antallet af patienter med behov for dialyse i perioden 2021-2025.

Dialyseområdet tilføres 6,5 millioner kroner i 2021 stigende til knap 34 millioner kroner i 2025.

Udover at forbedre forholdene for regionens egne borgere er det også besluttet at forbedre tilbuddet om feriedialyse for patienter fra andre regioner og fra udlandet, der er på ferie i Region Sjælland.

150 ud af 500 dialysepatienter behandles i hjemmet

Der bor lidt over 500 borgere i Region Sjælland, der har en kronisk sygdom, som betyder, at de løbende får dialysebehandling.

Af dem kan cirka 150 behandles hjemme. Resten har brug for dialyse på sygehuset, hvor behandlingen normalt vil være tre gange om ugen, hvor patienten skal ind til det nærmeste sygehus, der tilbyder dialyse.

»Vi ønsker, at så mange patienter i så lang tid som muligt kan modtage dialyse i eget hjem. Derfor er det en helt central del af vores plan, at vi fastholder vores position som førende på området både nationalt og internationalt ved at sikre et stærkt tilbud til patienterne, så de undgår transporten til og fra sygehusene flere gange om ugen,« siger Annemarie Knigge.

Hun peger på, at man samtidig også gerne vil arbejde med en mulig forebyggelsesindsats på området og for at flere melder sig som organdonorer.

»Det vil øge muligheden for flere transplantationer, hvilket der er et stort behov for,« siger hun.

Planen for den fremtidige udvikling af dialyseområdet tager afsæt i strategierne “Region Sjælland på forkant” og “Sundhed tæt på dig”, som begge har som mål, at der skal leveres sundhedsydelser med borgerens behov i centrum, og hvor alle borgere behandles lige gennem forskellige tilbud om behandling målrettet borgerens konkrete behov.

Dialyseområdet blev i 2019 akut tilført 7 millioner kroner, og i forbindelse med Budget 2020 blev området tilført 15 millioner kroner i varige driftsmidler. Med styrkelsen sikrede man balance mellem kapacitet og behov for dialyse i 2020, og nu er planen for de kommende år fra 2021 til 2025 vedtaget af Regionsrådet.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.