Måske skal Ringparken i Nordbyen gøres større

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Slagelse.News – Kommunens udvalg er i gang med at behandle hele tre sager vedrørende den nye lov om ghettoområder. Den ene sag drejer sig om at gøre Ringparkens afgrænsning større.

Aktuelt er kommunens udvalg er ved at behandle tre sager vedrørende den nye lov om almene boliger, som trådte i kraft den 1. december 2018.

Ringparken i Slagelse By og Motalavej på Halsskov opfylder lovens § 61, og det medfører, at Ringparken og Motalavej defineres som ghettoområder.

Ansøgning om at inddrage arealet nord for Ringparken

På mandag skal økonomiudvalget behandle tre sager, hvor denne ene sag drejer sig om at gøre Ringparken større.

Økonomiudvalget skal beslutte, om Slagelse Kommune skal sendes en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på at ændre afgrænsningen af Ringparken.

Ringparken er et alment boligområde, som ligger 1 kilometer nord for Slagelse bymidte, og den består af 24 boligblokke med omkring 1.900 beboere.

I henhold til den nye lov afgrænses hårde ghettoområder ud fra sammenhængende matrikelnumre, som i 2010 var ejet af almene boligorganisationer og havde mindst 1.000 beboere.

Ringparken har på nuværende tidspunkt omkring 1.900 beboere.  Se afgræsningen på billedet.

Artiklen fortsætter under billedet.

Gammel Afgræsning af ringparken. Foto: Slagelse Kommune.
Slagelse Kommune

Med den nye lov, som også stiller krav om udarbejdelse af udviklingsplaner for hårde ghettoområder, gives der mulighed for at ændre afgrænsningen af hårde ghettoområder, herunder at udvide et område.

FOB, som administrerer det meste af Ringparken, har et ønske om, at Slagelse Kommune tilkendegiver, at det grønne bevoksede areal nord for Ringparken kan indgå i den fremtidige afgrænsning af Ringparken.

Området er uden reel anvendelse – dog er der en boldbane. Se den ønskede afgræsning på billedet.

Artiklen fortsætter under billedet.

Ny afgræsning af ringparken. Foto: Slagelse Kommune.
Slagelse Kommune

Økonomiudvalget skal nu beslutte, om der skal fremsendes ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på at inddrage det grønne areal, så det vil indgå i den nye afgrænsning af Ringparken.

Sagen blev behandlet i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 3. december 2018, og her står der følgende i referatet:

“Steen Olsen (S) og Anne Bjergvang (S) ønsker, at de grønne arealer bevares i en kommende dispositionsplan. Udvalget ønsker inddragelse af/og afholdelse af møder for de omkringliggende naboer og grundejerforeninger.”

Kommunen skal indsende en udviklingsplan inden sommer

Økonomiudvalget skal endvidere behandle en dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken, idet byrådet skal beslutte, om der skal søges dispensation fra kravet om nedbringelse af almene familieboliger til 40 procent på Motalavej og i Ringparken senest i 2030.

Endelig skal økonomiudvalget behandle igangsætningen af udviklingsplaner for Motalavej og Ringparken. Situationen er, at ministeren kan påbyde afvikling af boligområderne, hvis byrådet ikke indsender en udviklingsplan inden den 1. juni 2019.


Arkivfoto: Slagelse Media.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.