Det kan en grundejerforening tage ansvar for

Artiklen er opdateret for 7 måneder siden.

Som boligejer ejer du en grund og står på mange måder til ansvar for, at denne grund er op til dine standarder. Ligeledes vil du ofte også indgå i en form for naboskab og fællesskab med de grundejere omkring din grund.

Tips og livsstilsstof (Slagelse Media) I har måske nogle fællesarealer, måske som minimum en vej, som I har et fælles ansvar for. Det er sådanne opgaver en grundejerforening kan være med til at løfte.

Asfalt grundejerforeninger

Det er ikke altid, at kommunen eller regionerne vil stå på mål for de små udbedringer og vedligeholdelser, der ikke desto mindre kan kræves for at holde en nogenlunde standard. Det gælder måske især for asfalteringen af veje.

Men har du bolig i forbindelse med denne vej, vil du måske opleve en frustration, hvis du konsekvent skal trække bilen igennem huller, revner og lignende. Derudover kan det også være ærgerligt at kigge på.

Det er måske et synspunkt som du og dine naboer, der også deler vejen, ser meget ens på, hvorfor det kan være i alles interesse at indgå en aftale om asfaltering med grundejerforeningen Tips og livsstilsstof (Slagelse Media). På den måde kan I selv sørge for at en vej eller anden asfaltering er noget I har lyst til at have i jeres hverdag.

Ofte kan der netop indgås aftaler med grundejerforeningen, så I kan få kvalificeret arbejde til jeres områder og veje. Det kan I jo diskutere på næste generalforsamlingsmøde, om der skal repareres asfalt i jeres grundejerforening.

Grønne arealer

Der vil måske også være græsarealer eller andre grønne arealer, der ikke tilhører en specifik grund, men nærmere er en fælles gode. Disse kan kræve noget løbende vedligeholdelse, måske af en gartner eller lignende, som det kan være fordelagtigt at rekvirere inden for grundejerforeningen, sådan, at det altså ikke er i risiko for at gro til, genere og måske blot gøre grundene utiltalende for jer og fremtidige grundejere.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Pressefoto). Bureau/red.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/21w0