Større renovering af fuger på Storebæltsbroen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Fugerne på Storebæltsbroen skal renoveres, og det medfører overledning for trafikken i vestgående retning mod Fyn samt yderligere hastighedsbegrænsning.

Dagligt kører tusindvis af trafikanter over Storebæltsbroen. De stigende trafiktal medfører, at nogle af broens ekspansionsfuger skal gennemgå en større renovering for at sikre, at de virker optimalt og samtidig forlænge broens levetid.

Ekspansionsfugerne sikrer, at broen kan bevæge sig

De ekspansionsfuger, som skal renoveres, er placeret ved de to ankerblokke på broen. De er med til at sørge for, at broelementerne kan bevæge sig, når disse ændrer størrelse efter årstid og temperatur, eller hvis der sker pludselige opbremsninger.

Klimaet tærer på Storebæltsforbindelsen, hvor saltvand, regn, vind og sne har frit spil. Vedligeholdelse af broen er en stor opgave og en væsentlig udgift på budgettet. Sund & Bælt ser derfor hele tiden på, hvordan man bedst vedligeholder de store forbindelser med de laveste omkostninger.

»Storebæltsbroen er et stort anlæg, og rettidigt vedligehold er nødvendigt for at sikre broen lang levetid. Hvis ikke vi vedligeholder ekspansionsfugerne, så kan det resultere i store og kostbare reparationer på sigt,« fortæller Martin Duus Havelykke, som er driftsleder i Sund & Bælt.

Reparationerne udføres om aftenen og om natten

Reparation af ekspansionsfugerne i vejbanen vil blive gennemført i aften- og nattetimerne fra onsdag den 19. september til lørdag den 10. november 2018. Arbejdet kommer til at foregå i tidsrummet mellem kl. 18 og kl. 6 om morgenen.

»Det er en vigtig prioritet, at vores arbejde påvirker bilisterne mindst muligt. Vi gør os derfor umage med at lægge arbejdet i det tidsrum, hvor vi kan se, at trafiktallene er lavest. Derfor arbejder vi i aften- og nattetimerne, hvor de fleste er kommet hjem fra arbejde,« forklarer Martin Duus Havelykke.

Under arbejdet vil det være nødvendigt at etablere overledning for trafik i vestgående retning mod Fyn og en hastighedsbegrænsning på 50 km/t i begge retninger.


Foto: Sund & Bælt.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.