Motorvejsbro og ramper ved Tjæreby spærres

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Ramperne på Vestmotorvejen ved Tjæreby og motorvejsbroen, der fører Bildsøvej over Vestmotorvejen, spærres fra den fra 22. juni 2018.

Vejdirektoratets opgave med at anlægge nye østvendte ramper ved Tjæreby og udvide motorvejsbroen på Bildsøvej får nu konsekvenser for trafikanterne på både Bildsøvej og Vestmotorvejen.

Motorvejsbroen, der fører Bildsøvej over Vestmotorvejen, spærres i cirka 16 uger. I samme periode spærres til- og frakørselsramperne samme sted.

Spærringen gælder fra 22. juni 2018 til starten af oktober, og de nye ramper åbner for trafik i oktober.

Trafikanter, der skal til og fra motorvejen, kan benytte ramperne ved Vemmelev eller Korsør. Der vil være skiltet med omkørselsruterne.

Ramperne vil aflaste trafikken gennem Vemmelev

Vejdirektoratet og Slagelse Kommune udvider det eksisterende rampeanlæg ved Tjæreby med de to nye ramper i retning mod København. Rampeanlægget har i forvejen to vestvendte ramper i retning mod Korsør. Samtidig bliver motorvejsbroen på Bildsøvej udvidet i bredden for at gøre plads til nye svingbaner.

Rampeanlægget er vigtigt for at sikre fuld adgang til motorvejen fra hele området – ikke mindst af hensyn til den fortsatte udvikling af de lokale erhvervsområder. De nye ramper vil samtidig give en betydelig aflastning af trafikken gennem Vemmelev.

»Den fulde adgang til motorvejen er en fordel for alle. Det handler i høj grad om, at virksomhederne får nemmere adgang til det øvrige vejnet. Og så har ramperne stor betydning for bosætningen i nærområdet, turismen til strandene og ikke mindst trafiksikkerheden i forhold til de mange og tunge lastvognstog, der kører til og fra industriområdet,« sagde byrådsmedlem Henrik Brodersen (DF) sidste år.

De to ekstra ramper kommer til at koste cirka 24 millioner kroner, som deles ligeligt mellem Staten og Slagelse Kommune. Projektet er en del af Trafikaftalen fra 2014 med penge fra den statslige “Ny pulje til kommunal medfinansiering af kommunale projekter”.


Foto: Vejdirektoratet

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.