Mand fra Slagelse får færdselsbøde på 90.000 kroner

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

En 69-årig chauffør fra Slagelse-området er blevet idømt en bøde på 90.000 kroner, fordi han kørte lastbil, selvom han ikke havde noget kørekort.

Manden, der er fra Slagelse-området, blev standset af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd ved Årup, hvor han kom kørende i en lastbil den 5. november 2017.

Den 12. februar 2018 blev han idømt en bøde på 90.000 kroner ved retten i Odense, fordi han havde kørt lastbil i 25 tilfælde, selvom han ikke havde noget kørekort længere. Manden mødte ikke op i retten.

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Opgaverne går blandt andet ud på kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Arkivfoto: Rigspolitiet

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.