Videoovervågning på Byskov Allé i Slagelse Østby

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Politiet etablerer tryghedsskabende videoovervågning på Byskov Allé i Slagelse Østby fra i morgen.

På finansloven for 2018 blev der afsat en bevilling til politiet til øget videoovervågning på frit tilgængelige steder i landet. Videoovervågningen skal primært anvendes i områder, hvor der på grund af kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd er behov for en særlig tryghedsskabende indsats.

På denne baggrund har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i et samarbejde med Slagelse Kommune etableret tryghedsskabende videoovervågning på Byskov Allé i Slagelse Østby.

Videoovervågningen er aktiv i døgndrift fra den 1. september 2018.

Videoovervågningen er tydeligt skiltet, så borgerne ved, at de bevæger sig ind i et overvåget område. Det er udelukkende Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der ved behov har adgang til optagelserne til for eksempel efterforskning af strafbare forhold.


Grafik: leolintang / iStock.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.