Togbusser mellem Ringsted og Korsør

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – 10 sommerdage med Togbusser mellem Ringsted, Slagelse og Korsør fra fredag aften den 17. juli.

I juli 2020 går Banedanmark i gang med de første, forberedende arbejder til et større sporombygningsprojekt på Slagelse Station, som finder sted i sommeren 2021. Det skriver Banedanmark.

Fra fredag aften den 17. juli til og med søndag den 26. juli

Arbejdet medfører, at der fra fredag aften den 17. juli til og med søndag den 26. juli 2020 kører Togbusser mellem Ringsted og Korsør. Det oplyser DSB.

Her holder Togbusserne:

  • Ringsted: Modsatte side af stationen, Parkering Syd
  • Sorø: Foran stationen (Stationspladsen)
  • Slagelse: Busterminalen (Ndr. Stationsvej)
  • Korsør: Foran stationen (Storebæltsvej)
  • Nyborg: Forpladsen ved stationen.

Bemærk, at Pink Togbus er forbeholdt kunder med pladsbillet til de internationale tog til/fra Tyskland.

Find din rejse på: rejseplanen.dk.

Regionaltogene, som normalt kører til/fra Slagelse, kører under sporarbejdet mellem København H og Sorø.

Større opgraderingen af banen mellem Ringsted og Korsør

Det indledende arbejde foregår i døgndrift, så Banedanmark kan nå mest muligt, mens sporene er spærret for togtrafik.

Vedligeholdelsesarbejdet består blandt andet af svelleudskiftning, etablering af afstandsjern, udskiftning af jerndele, udskiftning af sporkasse under svellerne med videre.

Arbejderne er et led i opgraderingen af strækningen mellem Ringsted og Korsør, hvor der blandt andet skal udskiftes spor, opføres nye kørestrømsmaster, renoveres perroner og bygges en gangbro over Slagelse Station.

Banedanmark forventer at have den endelig tidsplan klar i august i år.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: René Strandbygaard / DSB). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.