To signalanlæg udskiftes i Slagelse By

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – I henholdsvis uge 44 og 46 bliver der opsat trafikstyrede signalanlæg på Sorøvej/Klosterbanken og Parkvej/Ingemansvej.

Signalanlæggene på Sorøvej/Klosterbanken og Parkvej/Ingemansvej skal udskiftes til to nye trafikstyrede anlæg, der er bedre til at afvikle trafikken. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Trafikken afgør, hvornår der skiftes til grønt lys

Det særlige ved trafikstyrede signalanlæg er, at trafikken afgør, hvornår der skal skiftes til grønt lys. De nuværende signalanlæg er derimod styret af tid.

Foruden at afvikle trafikken bedre forventer kommunen også, at trafiksikkerheden i krydsene bliver bedre.

Sorøvej/Klosterbanken bliver lidt bøvlet i uge 44

Almindelige færdselsregler vil være gældende under vejarbejdet, og der vil naturligvis være skiltet i områderne.

»Kør hensynsfuldt og pas godt på hinanden og de arbejdere, der gør deres bedste for, at signalerne hurtigt er klar igen,« opfordrer kommunen.

Uge 44 – Sorøvej/Klosterbanken:

  • Signalanlæggene slukkes og fjernes.
  • Det kan blive lidt sværere at komme frem i uge 44, mens udskiftningen står på, men der vil være skilte til at vejlede.
  • Indenfor en uge er det nye signalanlæg kørende. Signalgivningen i anlægget bliver justeres endeligt på plads i uge 47.
  • Geometrien i krydset ændres ikke for bilisterne, men for cyklisterne etableres en cykellomme på Sorøvej til venstresvingende.

Uge 46 – Parkvej/Ingemansvej:

  • Signalanlæggene slukkes og fjernes.
  • Indenfor en uge er det nye signalanlæg kørende. Signalgivningen i anlægget justeres endeligt på plads i uge 47.
  • Geometrien ændres en smule for alle trafikanter. Ved at tage lidt af fortovet skabes der bedre plads i krydset for både bilister og cyklister.

Udstyret på Sorøvej/Klosterbanken har i øvrigt tjent trafikanterne i mere end 30 år.

Øverst: Sorøvej. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.