Strejkeramte patienter får direkte besked

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – »Vi vil blive nødt til at udsætte tider til operation og ambulant behandling til patienter, som ikke er livs- og førlighedstruet. Vi skriver til patienterne, hvis deres tid bliver udsat. Det vil vi typisk gøre med tre dages varsel,« lyder det fra regionen.

Patienter kan få deres tid udsat, efter medlemmer af Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til mæglingsforslaget fra Forligsinstitutionen, og derfor går i strejke fra natten til lørdag d. 19. juni 2021.

Det er alene sygeplejersker på en række afdelinger på Slagelse og Næstved Sygehuse, der er udtaget. Det oplyser Region Sjælland i en nyhedsmeddelelse.

Udsættelse af ikke-livs- og førlighedstruede patienter

»Vi vil blive nødt til at udsætte tider til operation og ambulant behandling til patienter, som ikke er livs- og førlighedstruet. Vi skriver til patienterne, hvis deres tid bliver udsat. Det vil vi typisk gøre med tre dages varsel,« siger Niels Reichstein Larsen, der er direktør på Næstved, Ringsted og Slagelse sygehuse, og fortsætter:

»Vi vil ikke aflyse længere tid før end højest nødvendigt, da vi ikke ved, hvor lang tid strejken vil vare. Det vil desværre skabe forsinkelser for flere patienter, men vi vil prøve at indhente efterslæbet så hurtigt som muligt, når strejken er overstået.«

400 sygeplejersker i regionen er udtaget til strejke

Der er cirka 400 sygeplejersker i Region Sjælland, som er udtaget til strejke.

Der er indgået aftale med Dansk Sygeplejeråd, som sikrer et nødberedskab til varetagelse af livsvigtige og uopsættelige opgaver samt opgaver, der er påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger.

Herunder sikres, at kræftpakkeforløb gennemføres. Nødberedskabet sikrer desuden, at sygehusene selvfølgelig er klar til at modtage alle akutte patienter.

Sygeplejerskerne arbejder på følgende afdelinger, som altså fortsat har et nødberedskab:

Slagelse Sygehus:

 • Anæstesiafsnit, Operationsafsnit, Opvågningsafsnit og Sterilcentral
 • Ambulatorie for Mave-Tarm Kirurgisk
 • Afsnit for Ortopædkirurgi og Ambulatorium for Ortopædkirurgi
 • Afsnit for Lungesygdomme, Afsnit for Mave-Tarmsygdomme og Fælles ambulatorium for Mave-Tarm, Reumatologi og Lungesygdomme
 • Afsnit for Hjertesygdomme 1 og 2 og Ambulatorie for Hjertesygdomme, Afdeling for Hormon- og Multisygdomme og Ambulatorie for Hormon- og Multisygdomme
 • Afsnit for Geriatri G1 og G2, Afsnit for Neurologi og fælles ambulatorie for Neurologi, Geriatri og hukommelsesklinik
 • Ambulatorie for Gynækologi
 • Radiologisk afdeling
 • Administrative stab.

Næstved Sygehus:

 • Sengeafsnit og ambulatorie for ortopædkirurgi
 • Sammedagskirurgisk afsnit.

Patienter vil få besked i e-Boks eller pr. telefon, hvis deres tid bliver udsat. Tjek gerne din e-Boks en ekstra gang, hvis du har en tid på ovennævnte afdelinger.

Har du ikke fået besked om andet, skal du møde op til aftalt tid. Størstedelen af behandlingerne gennemføres som planlagt. Det skriver regionen.

Øverst: Slagelse Hospital. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.