Slagelse Kommune er med i march mod ensomhed

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Slagelse.News – Patrick Cakirli skal vandre 1.600 kilometer på 56 dage. Han må ikke gå, hvis han ikke har følgeskab – ellers skal han stå stille. Har går gennem Slagelse den 23. august 2021.

Årets march mod ensomhed går gennem Slagelse den 23. august 2021, og alle kan deltage. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Gør noget sammen, og gør noget meningsfyldt

Mental sundhed handler om at trives og fungere godt i hverdagen. Slagelse Kommune arbejder ud fra tre huskeregler: Gør noget aktivt – Gør noget sammen – Gør noget meningsfyldt.

Derfor bakker Slagelse Kommune også op om March mod ensomhed, som er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor initiativtageren Patrick Cakirli går gennem landet for at sætte fokus på fællesskab og kampen mod ensomhed.

Årets march mod ensomhed går gennem Slagelse den 23. august 2021, og alle kan deltage.

Fællesskaber er vigtige for at undgå ensomhed

Folkekøkken, foreningsliv, fællesskabsstafet og fællesskaber for ældre. Mulighederne for at være med i et fællesskab i Slagelse Kommune er mange. Alligevel er det ikke alle som oplever, at de er inkluderet i aktive, meningsfulde fællesskaber, og det kan få betydning for trivslen.

»Alle mennesker har brug for at opleve, at de er inkluderet i aktive, meningsfulde fællesskaber for at trives,« siger Pernille Vibe Hansen, der er chefkonsulent i Folkesundhed, og fortsætter:

»Derfor er det vores ambition at understøtte, at flere fællesskaber åbner sig for borgere, som i dag ser sig sat udenfor fællesskaber. Vi bakker derfor op om marchen, som er med til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at gøre noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt.«

I samarbejde med 36 kommuner vil Patrick Cakirli fra den 16. august til og med den 10. oktober udføre sin fjerde March mod Ensomhed.

Patrick Cakirli skal vandre 1.600 kilometer på 56 dage med start på Bornholm og slutdestination i Esbjerg. Han må ikke gå, hvis han ikke har følgeskab – ellers skal han stå stille. På den måde bliver hans vandring symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed.

Inspirerer ensomhedsramte til at række ud efter hjælp

»Flere end 380.000 voksne og over 20.000 børn i Danmark føler sig svært ensomme, og Sundhedsstyrelsen opgør, at ensomhed koster samfundet over 8 milliarder kroner årligt. Det er ikke godt nok, og det skal vi gøre noget ved,« siger Patrick Cakirli og fortsætter:

»Jeg håber, at jeg gennem min vandring kan være med til at aftabuisere følelsen af ensomhed samt inspirere ensomhedsramte borgere til at række ud efter hjælp. Hvis jeg kunne gøre det, så kan alle.«

»Ensomhed kan ramme alle uanset alder. Vejen ud af ensomhed går ofte gennem fællesskabet, og derfor bakker vi også op om initiativer, der ligesom marchen kan sætte fokus på ensomhed. Samtidig håber vi det vil øge opmærksomheden omkring, hvor vigtigt det er at bede om hjælp samt sætte fokus på, hvordan man både kan hjælpe sig selv og andre til at komme ud af ensomheden og ind i et fællesskab,« siger Ali Yavuz (A), der er formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget.

Let morgenmad foran rådhuset i Slagelse for de første 50

Den 23. august vil der kl. 7.30 være let morgenmad foran rådhuset i Slagelse for de 50 først fremmødte.

Man kan tilmelde sig begivenheden “March mod Ensomhed ’21 – Slagelse” på Facebooksiden “March mod ensomhed”, hvor ruten også kan ses, eller man kan bare møde op på dagen.

Læs mere på: March mod Ensomhed 2021 – Slagelse.

Kl. 8.00 går Patrick fra rådhuset, og alle der har lyst er velkomne til at gå med.

Arrangementet er et samarbejde mellem Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) og Folkesundhed i Slagelse Kommune.

Der er i regi af Netværkshusene, som er en del af CPUS, arrangeret gåfællesskaber i Korsør, Skælskør og Slagelse, hvor der trænes op til at følge Patrick på hans vandring fra Slagelse til Næstved.

March mod ensomhed skal blandt andet ses i samspil med Slagelse Kommunes arbejde med ABC for metal sundhed, hvor fokus er på at få borgerne i Slagelse Kommune til at gøre noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.