Sikkerhedsbrud i kommunen meldt til Datatilsynet

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – Sagen med udlevering af personfølsomme oplysninger på ni borgere til Viking 2 medfører, at kommunen strammer op.

I forbindelse med en afgørelse i Bevillingsnævnet er personfølsomme oplysninger for ni borgere, der er modtaget fra anden myndighed, fejlagtigt videresendt til Viking 2 i Slagelse By, der havde søgt om en alkoholbevilling. Det skriver Slagelse Kommune i en nyhedsmeddelelse.

Sendte personfølsomme oplysninger på ni borgere

Slagelse Kommune har i den forbindelse udarbejdet denne tidslinje for sagens håndtering.

Slagelse Kommune modtog den 19. oktober 2022 en anmodning om aktindsigt af 26. september 2022. I første omgang var mailen sendt til en deaktiveret mailadresse og kom derfor ikke til kommunens kendskab. Det gjorde den først i oktober, da ejeren af Viking 2’s advokat rettede henvendelse til kommunen.

Aktindsigtsanmodningen besvares den 24. oktober 2022 og det er i den forbindelse, at der i materialet indgår personfølsomme oplysninger på ni borgere.

Sjællandske retter henvendelse til Slagelse Kommune

Den 20. april 2023 henvender mediet “Sjællandske” sig til Slagelse Kommune og oplyser om sikkerhedsbruddet. Samme dag indberetter Byrådssekretariatet hændelsen til kommunens informationssikkerhedskoordinator.

Den 21. april 2023 kontaktes syn af de ni berørte borgere via digital post, mens de to sidste borgere blev kontaktet via almindelig post den 24. april.

Den 24. april 2023 indberetter sikkerhedskoordinatoren sikkerhedsbruddet til Datatilsynet. I indberetningen angives, at kendskabet til lækket kommer fra advokaten til den borger, der søgte alkoholbevilling. Det er en fejl. Der burde have stået, at oplysningen om sikkerhedsbruddet kom fra en lokal avis.

Den 26. april fremsender Byrådssekretariatet en ny aktindsigt uden de personfølsomme oplysninger og beder både advokat og part i sagen (ejeren af Viking 2) om at slette. Advokaten har bekræftet sletning af de personfølsomme informationer den 1. maj – borgeren er endnu ikke vendt tilbage med en bekræftelse på, at data er blevet slettet, oplyser kommunen i nyhedsmeddelelsen.

Kommunen tager atter kontakt med Datatilsynet

Den 4. maj 2023 er Slagelse Kommune i telefonisk kontakt med Datatilsynet i forhold til vurdering af væsentligheden af fejlindberetningen. Datatilsynet oplyser, at de er optaget af, at kommunen får håndteret forpligtigelserne i forhold til orientering af berørte borgere og kontakt til de personer, der har modtaget de personfølsomme oplysninger.

Den 4. maj 2023 korrigerer kommunen indberetningen overfor Datatilsynet og sender den tredje henvendelse til ejeren af Viking 2 for sletning af materialet. Samtidig blev der henvist til Datatilsynet for vejledning om konsekvenser, hvis informationerne ikke slettes.

Sagen gør, at procedure mellem kommunen og anden myndighed i lignende sager bliver strammet op, lige som forvaltningen optimerer på håndtering af aktindsigter, skriver kommunen i sin nyhedsmeddelelse.

Øverst: Slagelse Rådhus. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.