Schackenborgvænge i Nordbyen bliver solgt

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – SAB’s boligafdeling i Ringparken skal sælges til en privat investor.

Slagelse Almennyttige Boligselskab (SAB) har besluttet at sælge Schackenborgvænge i Ringparken i Slagelse Nordby til en privat investor. Det fremgår af referatet fra deres repræsentantskabsmøde den 11. juni 2019.

Undgår krav om reduktion af boligerne med 60 procent

Frasalget betyder, at afdelingen ikke længere vil bestå af almene familieboliger, men af private udlejningsboliger.

Dermed er der ikke længere et krav om reduktion af boligerne med 60 procent jævnfør folketingets ghetto-lov. SAB har 136 boliger i Ringparken, hvor FOB har 732 boliger fordelt på fire afdelinger.

Problemet er blandt andet de mange beboere med domme

Dirigenten på repræsentantskabsmødet var bestyrelseskonsulent Lars Frank Jensen fra DAB, som administrerer og udlejer Schackenborgvænge. Han forklarede om lovgivningen og baggrunden for salget:

“I lovgivningen er der krav til, at den private udlejer, der vil overtage boligafdelingen, ikke må anvise nye lejere i de næste 10 år, som heller ikke må bebo boligerne efter ghettoloven. Dette er baggrunden for forslaget, da selskabet forventer, at flere familier vil kunne blive boende, hvis afdelingen frasælge,” sagde han blandt andet jævnfør referatet.

Lars Frank Jensen oplyste videre, at uanset om Schackenborgvænge frasælges eller ej, er det boligselskabets pligt at genhuse de, der skal fraflytte. Der ville alligevel være beboere, som skulle genhuses, hvis boligerne blev bygget om til ungdomsboliger. Dertil kommer, at den almindelige udlejning ville blive sat i stå.

Formanden, Flemming Udbjørg, oplyste på repræsentantskabsmødet, at han ikke mener, at det er familiernes økonomi, der er selskabets problem, men derimod de beboere, der er dømt, og som i længere tid har været på overførselsindkomst.

Læs referatet på: dabbolig.dk (pdf).

Øverst: Schackenborgvænge. (Foto: Google Earth Pro). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.