Renovering af lyskryds mellem Korsørvej og Vestre Ringgade

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Lyskrydset mellem Korsørvej og Vestre Ringgade i Slagelse By skal have en ny belægning. Renoveringen starter op på torsdag.

Nu på torsdag den 16. august 2018 starter renoveringen af lyskrydset mellem Korsørvej og Vestre Ringgade i Slagelse By. Det betyder, at der vil være dage, hvor afstribningen ikke er synlig, og hvor den manglende asfalt vil gøre vejstykket ru at køre på.

Det vil fortsat være muligt at benytte sig af krydset, men Slagelse Kommune opfordrer bilister og fodgængere til at være ekstra opmærksomme på den manglende afstribning. Renoveringen sker efter længere tids slid af det trafikerede kryds.

»Som ethvert andet trafikalt knudepunkt kan det ikke undgås, at den tunge trafik sætter sine spor i asfalten. Derfor udligner vi nu skaderne, så trafikanterne igen vil opleve et kryds med en helt ny belægning, hvor ujævnhederne er væk. Det meste af arbejdet kommer til at foregå om natten, så vi generer trafikken så lidt som muligt,« siger entreprenørchef Peter Johansen.

Renoveringen vil løbe frem til uge 35. Der kan forventes lidt støjgener i et par nætter, når der fræses, og når der efterfølgende lægges asfalt ud. De nærmeste beboere vil modtage mere konkret information inden belægningsarbejdet.

Afslutningsvis færdiggøres krydset med nye striber, og herefter skulle trafikanterne kunne nyde en jævn og fin belægning i de næste mange år.


Foto: Slagelse Kommune.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.