Pris til Autismecenter Vestsjælland for socialt ansvar

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Autismecenter Vestsjælland i Slagelse By har fået den ene af Lokalt Arbejdsmarkedsråds Virksomhedspriser.

Autismecenter Vestsjælland (ACV) på Rosenkildevej i Slagelse By har fået overrakt den ene af Lokalt Arbejdsmarkedsråds Virksomhedspriser 2018. Det skriver Slagelse Kommune.

Socialt ansvar i den lokale beskæftigelsesindsats

Priserne gives til en offentlig og en privat virksomhed, der i særlig grad har udvist socialt ansvar og engagement ved at understøtte den lokale beskæftigelsesindsats.

Ved overrækkelsen den 28. januar 2019 lagde formanden for Lokalt Arbejdsmarkedsråd, Thomas Clausen (EL), vægt på det store ansvar, som ACV tager for andre mennesker.

Det gælder både mennesker med specielle kvaliteter og udfordringer og mennesker, der er ramt af ledighed.

Jobrotationsprojekt blev afviklet med stor succes

Virksomhedsleder Trine Stokholm og projektleder Martin Visby udtrykte begge stor glæde ved anerkendelsen, som inspirerer til at gøre endnu mere for udsatte borgere og ledige.

De roste deres medarbejdere for deres medvirken til, at for eksempel et jobrotationsprojekt er blevet afviklet med stor succes for både medarbejdere, der er blevet opkvalificeret – og for de jobrotationsvikarer, der efterfølgende har fået fast arbejde.

Lokalt Arbejdsmarkedsråd overrækker to virksomhedspriser hvert år – en til en offentlig og en til en privat virksomhed. Prisen skal ses som en anerkendelse af de kræfter, som virksomhederne lægger i at være socialt ansvarlige. Udover et diplom er Virksomhedsprisen et kunstværk af en lokal kunstner.

(Foto: Kunstværk af Bjarne Høj Christensen / Kunstgruppen i VASAC).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.