Kampvalg i 140-årigt forsikringsfællesskab

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Per Toft Haugaard fra Slagelse blev valgt som delegeret i LB Forening, der er hovedaktionær i LB Forsikring (Lærerstandens Brandforsikring).

LB Forening, der er hovedaktionær i det medlemsejede LB Forsikring, har netop holdt delegeretvalg på områderne Bornholm, Sydsjælland og Vestsjælland.

Alle tre steder var der kampvalg om at blive en del af det gamle forsikringsselskabs øverste myndighed. På Vestsjælland blev Per Toft Haugaard fra Slagelse valgt som delegeret. Det skriver Lærerstandens Brandforsikring i en pressemeddelelse.

Delegerede fra forsikringsfælleskabets 12 valgområder

I 1880 gik en flok lærere sammen på Møn og stiftede Lærerstandens Brandforsikring. Selvom det er 140 år siden, er det stadig populært at være en del af det medlemsejede forsikringsfællesskab. Det viser det netop overståede delegeretvalg til LB Forening.

Lærerstandens Brandforsikring er i dag at finde sammen med Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA under fællesbetegnelsen LB Forsikring. Det er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab til private med flere end 400.000 medlemmer, og det er ejet af LB Foreningen.

I LB Foreningen er der hvert år valg af delegerede i tre af forsikringsfælleskabets 12 valgområder, for at skabe en konstant rotation blandt beslutningstagerne.

I år var turen kommet til områderne Bornholm, Sydsjælland og Vestsjælland, og alle steder var interessen stor for at blive en mere direkte del af medlemsdemokratiet i LB Foreningen.

»Vi bliver en stærkere forening, når medlemmerne interesserer sig for, hvad der sker i LB Foreningen. Derfor er det også meget positivt, at der i år var flere kandidater, end der var poster til alle tre områdevalg. Sådan har det ikke altid været, men vi byder altid kampvalg velkommen,« siger Lars Busk Hansen formand for LB Forening og dermed også formand for LB Forsikring.

Tidligere formand i Slagelse Lærerkreds blev valgt

På Bornholm skulle der findes to kandidater, og der var tre opstillede. Her endte valget med to delegerede fra henholdsvis Allinge og Rønne.

På Sydsjælland skulle der findes to delegerede ud af fire opstillede. Her kommer de nyvalgte fra Hårlev og Holmegaard.

Og på Vestsjælland skulle der findes tre delegerede ud af seks opstillede, og også her var der en god spredning i de valgtes hjembyer, da de kommer fra henholdsvis Slagelse, Nykøbing Sj. og Gørlev.

Per Toft Haugaard, der er tidligere formand i Slagelse Lærerkreds, blev valgt som delegeret på Vestsjælland.

»Det er godt for debatten i LB Foreningen, at vores delegerede kommer fra forskellige steder inden for deres valgområde. Så det ikke bare en lille ensartet gruppe, der ender med at sidde med ved bordet. Det er godt for medlemsdemokratiet og dermed for medlemmerne,« siger Lars Busk Hansen.

De syv nye delegerede slutter sig til deres 38 delegerede-kolleger i LB Foreningen. Tilsammen er der 45 delegerede. De udgør generalforsamlingen, som er LB Foreningens øverste myndighed.

Øverst: Per Toft Haugaard. (Foto: Lærerstandens Brandforsikring). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.