Hotel Antvorskov er solgt til J.N. Meat i Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

J.N. Meat ApS i Slagelse har købt Hotel Antvorskov A/S. Den tidligere ejerkreds mener, at der skal nye kræfter til efter 16 års drift.

Hotel Antvorskov A/S, som ligger på Stop 39 ved Slagelse By, er solgt til en anden lokal virksomhed, nemlig J.N. Meat ApS med direktør og hovedaktionær John Sashi Nielsen i spidsen.

Storebæltsbroen førte til ønsket om Hotel Antvorskov

Hotellet blev en realitet på initiativ af 19 hovedsageligt lokale forretningsfolk tilbage i 2002. Her fandt de sammen for at bygge et hotel tæt på motorvejen i forbindelse med indvielsen af Transportcenter Stop 39.

Ingen af investorerne havde nogen forudsætninger for at drive et sådant hotel. Dog havde de et ønske om at sætte noget i gang i kølvandet af afviklingen af storebæltsfærgerne og den ny indviede Storebæltsbro.

De første 50 værelser blev taget i brug i 2002, og allerede i 2009 måtte hotellet udvide til i alt 82 værelser. Værelserne er indrettet som dobbeltværelser og familieværelser med plads til 2 voksne og 2 børn alle med bad og toilet.

Inden for de sidste flere år har der været en udlejning på omkring 12.000 værelser om året, hvilket svarer til cirka 18.000 gæster årligt.

Bred enighed i investorkredsen om at sælge efter 16 år

»I investorkredsen er der bred enighed om at tiden nu er inde til at andre må overtage. Såvel hotellet som ejerne er blevet 16 år ældre, og nu må der nye kræfter til,« fortæller afgående direktør og bestyrelsesmedlem Steen Hylleholt Christensen fra Hotel Antvorskov A/S og fortsætter:

»Fra sælgernes side ønsker vi al muligt held og lykke til de nye ejere, og håber på at nye kræfter og nye ideer vil udvikle hotellet yderligere, og være med til at dække det behov, som opstår, når Hotel Fr. II lukker senere på året.«

Handlen blev formidlet af EDC Erhverv Poul Erik Bech Vestsjælland, som overtog sagen fra anden erhvervsmægler.

»Salget havde stået stille længe, så der skulle tænkes ud af boksen. Jeg fremlagde nogen udviklingsmuligheder for en række lokale investorer, og så gik det stærkt med buddene. Vi er glade for at partnerne kunne mødes om et salg, og glæder os til at følge hotellets udvikling fremover,« fortæller erhvervschef og partner, Sven Lyse, fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Vestsjælland.

Aktuelt ønsker køberen, J.N. Meat ApS, ikke at udtale sig om planerne for hotellet. Det oplyser EDC Erhverv Poul Erik Bech Vestsjælland i en pressemeddelelse.


Foto: Pressefoto / EDC Erhverv Poul Erik Bech Vestsjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.